Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Even over de volgende crisis

Categorie

Tien jaar geleden gingen twee investeringsfondsen van de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns totaal onverwacht failliet. Dat moment wordt wel gezien als het begin van de kredietcrisis en die crisis ging vervolgens bijna geruisloos over in de eurocrisis.

Hoewel de eurocrisis onderliggend onopgelost is dient zich alweer een nieuwe crisis aan, aldus analisten van de Amerikaanse bank Citigroup in een lijvig rapport met de titel "The Coming Pensions Crisis" (PDF-bestand). Het gaat om de pensioencrisis waarbij het probleem is dat overheden veel gunstigere beloftes hebben gedaan dan waarvoor daadwerkelijk geld opzij is gezet.

Immense bedragen

De analisten stellen in het rapport dat de overheden van twintig welvarende landen gezamenlijk een bedrag van maar liefst US $ 78.000 miljard tekort komen. Het gaat hierbij om in het vooruitzicht gestelde oudedagvoorzieningen (zoals de AOW in Nederland) en pensioenen voor onder meer agenten en onderwijzers.

Te lezen is dat de totale staatschuld van de groep van twintig landen - waaronder Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië - zo'n US $ 44.000 miljard bedraagt. Dat bedrag alleen is al meer (109%) dan het bbp (bruto binnenlands product) oftewel de totale omvang van de economieën van deze landen.

Spagaat

Met het immense verschil tussen toegezegde en daarvoor gereserveerde pensioengelden bevinden veel overheden zich in een spagaat. Aan de ene kant zijn er de agenten en onderwijzers die hun hele leven voor een vrij bescheiden loon gewerkt hebben en voor wie het toegezegde pensioen voor hun oude dag onmisbaar is.

Aan de andere kant zijn er vele kleine zelfstandigen die, als ze geluk hebben, hun bedrijf kunnen verkopen en die opbrengst nodig hebben om hun laatste levensfase in financieel opzicht te overleven. Hen via heel hoge belastingen hun geld afpakken zal vermoedelijk evenmin geaccepteerd worden.

Het laten oplopen van de staatsschuld is al evenmin een optie. Zoals aangegeven is die met gemiddeld 109% van het bbp al fors en wordt deze schuld nog hoger dan duurt het niet lang meer voordat financiële markten hogere rentes zullen eisen.

Volgens de analisten van Citigroup is van belang dat overheden zo vlot mogelijk openheid over de tekorten geven. Bovendien moet de pensioenleeftijd worden verhoogd (en aan de levensverwachting gekoppeld) en moet bedacht worden hoe de rekening tussen de generaties te verdelen valt.

De probleemlanden

In Nederland en België zijn de pensioenen relatief goed geregeld aldus de analisten van Citigroup. Probleem voor deze landen is echter in een muntunie te zitten met enkele van de grootste probleemlanden. In bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje zijn de pensioentekorten inmiddels opgelopen tot meer dan 300% van hun bbp.

Bovengenoemde landen maken onderdeel uit van de euro en kunnen niet langer zelf via een eigen centrale bank geld bijdrukken om begrotingstekorten te financieren. De pensioenbeloftes aan de grote groep babyboomers op de drempel van hun pensioen zullen straks kortom uit de lopende begroting betaald moeten worden.

Hogere belastingen, bezuinigingen, soberder pensioenen en verder oplopende staatsschulden lijken in de probleemlanden vanwege de omvang van de tekorten onvermijdelijk. Via hogere staatsschulden, hogere rentes die investeerders zullen eisen en wellicht nieuwe Europese reddingsoperaties is het dan best reëel dat Nederland voor de pensioentekorten elders garant komt te staan...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden