Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Joel Greenblatt: "Beurzen zijn stevig gewaardeerd"

Categorie

Volgens de bekende investeerder Joel Greenblatt zijn de Amerikaanse beurzen momenteel stevig gewaardeerd. Greenblatt (1957) is adjunct professor aan de Columbia Business School en geldt als een van de meest succesvolle value-beleggers ooit.

De waardering van de Amerikaanse S&P 500-index lag de voorbije 26 jaar slechts in 17% van de tijd hoger dan nu, zo blijkt uit onderzoek (PDF-link) van Greenblatt. Bij een dergelijke waardering hoort een verwacht rendement voor de komende twaalf maanden van 3% tot 5%.

Niet enkel zijn de Amerikaanse beurzen stevig gewaardeerd, ze zijn volgens Greenblatt bovendien speculatief. Zo bedraagt het rendement van de S&P 500 in de eerste helft dit jaar ongeveer het dubbele van het langjarig gemiddelde, is de volatiliteit juist stevig gedaald en presteren dit jaar vooral strategieën gericht op groei en momentum goed.

Value in de uitverkoop

De stevige waardering voor de Amerikaanse aandelenbeurzen maakt volgens Greenblatt dat er voor value-aandelen een heel aantrekkelijke periode in het verschiet ligt:

"Het verschil in waardering tussen value en groei is extreem opgerekt. Hoewel we niet kunnen voorspellen wanneer precies verwachten we dat de situatie uiteindelijk normaliseert. Ondertussen blijven we vasthouden aan onze strategie van systematisch waarderen. In de periodes die volgden op 1999 en 2007 normaliseerde de situatie zich eveneens wat toen zorgde voor lange periodes van significante outperformance van onze beleggingsstijl."

Warren Buffett

Volgens Joel Greenblatt, bekend om zijn voorliefde voor relatief laaggewaardeerde aandelen van bovengemiddeld winstgevende bedrijven, zijn aandelenbeurzen zoals aangegeven relatief duur. Maar benadrukt is wel dat Greenblatt ondanks de stevige waardering uitgaat van een positief verwacht rendement en bovendien aangeeft beurzen niet te kunnen timen.

Waar Greenblatt van oordeel is dat de waarderingen stevig zijn valt het volgens ons met die waarderingen eigenlijk nog wel enigszins mee. Anders dan Greenblatt houden we hierbij wel rekening met de (lage) rente en dat rechtvaardigt een waardering die wat hoger ligt dan het langjarig gemiddelde.

Of beurzen nu - terecht of niet - wat hoger dan gemiddeld gewaardeerd zijn is overigens maar beperkt relevant wanneer u weet dat beurzen zich niet laten timen en uw beleggingshorizon lang is (die kans is best groot, zie ook ons eerdere bericht hierover op http://www.beterinbeleggen.nl/blog/2017/07/29/video-professor-siegel-over-de-aandelenmarkt/).

Vanwege waardecreatie bij de onderliggende bedrijven wordt uiteindelijk zelfs een situatie van extreme overwaardering ingelopen. Zo staat de Dow Jones bijvoorbeeld op een winst van ongeveer 100% vergeleken met de stand rond de eeuwwisseling toen deze index volgens alle maatstaven extreem hoog gewaardeerd was.

Warren Buffett stelde deze week dat hij verwacht dat de Dow Jones over 100 jaar op een stand van 'meer dan een miljoen' zal staan. Dat is ruim 44 keer het huidige niveau van de Dow Jones van circa 22.400.

Buffett's voorspelling lijkt in eerste instantie extreem optimistisch maar is naar ons oordeel zelfs nog wat conservatief: om over 100 jaar op een miljoen punten uit te komen hoeft de Dow Jones namelijk maar zo'n 3,9% per jaar te stijgen tegenover een gemiddelde stijging van ruim 5% per jaar waarvan sinds 1900 sprake is geweest.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden