Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Snapt DSM inkoop eigen aandelen wel?

Categorie

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric kondigde in april aan voor US $ 50 miljard eigen aandelen te willen kopen. Kort daarna maakte Apple duidelijk eveneens US $ 50 miljard aan inkoop van eigen aandelen te willen besteden. Het jaar ervoor had Apple hier ook al US $ 90 miljard aan besteed.

Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat de bedrijven in de Amerikaanse index S&P 500 dit jaar ruim US $ 1.000 miljard zullen spenderen aan inkoop van eigen aandelen en dividend. Nooit eerder werd zoveel geld aan de aandeelhouders teruggegeven.

Buffett over de inkoop van eigen aandelen

Wanneer een bedrijf winst maakt heeft het goed beschouwd drie opties. Allereerst kan in het bedrijf zelf geïnvesteerd worden door bijvoorbeeld investeringen in onderzoek en ontwikkeling of door nieuwe filialen te openen. Optie twee vormt het doen van overnames. Optie drie is de winst aan de aandeelhouders terug te geven door dividend uit te keren of door eigen aandelen in te kopen.

Hoe denkt Warren Buffett over het inkopen van eigen aandelen? We citeren uit zijn eigen aandeelhoudersbrieven:

[Uit de aandeelhoudersbrief van het jaar 1984] "Wanneer aandelen van bedrijven met sterke competitieve posities en een comfortabele financiële positie substantieel onder hun intrinsieke waarde noteren, dan is er vrijwel geen beter alternatief welke aandeelhouders met meer zekerheid beloont dan inkoop van eigen aandelen."

[1994] "Inzicht in de intrinsieke waarde is voor managers van bedrijven net zo belangrijk als voor beleggers. Wanneer managers investeringsbeslissingen nemen - inclusief beslissingen om eigen aandelen in te kopen - dan is essentieel dat zij handelen om de intrinsieke waarde per aandeel te verhogen en ieder handelen dat de intrinsieke waarde per aandeel verlaagt proberen te voorkomen. Hoewel dit principe overduidelijk mag lijken zien wij het voortdurend geschonden worden. Wanneer dergelijke misallocaties plaatshebben zijn aandeelhouders de pineut."

DSM

Wat voor particuliere beleggers geldt, geldt voor beursgenoteerde bedrijven eveneens. Het kopen van (eigen) aandelen is enkel interessant wanneer 1) er geld beschikbaar is, 2) er geen beter investeringsopties zijn en 3) het aandeel te koop is tegen een prijs die duidelijk onder de intrinsieke waarde ligt

Deze zo voor de hand liggende kennis over de inkoop van eigen aandelen lijkt bij het management van chemieconcern DSM niet aanwezig te zijn. DSM stelde afgelopen week voor ruim EUR 100 miljoen te willen besteden aan de inkoop van eigen aandelen 'voor het afdekken van bestaande optieplannen voor het management en het personeel van de onderneming'.

Dat DSM haar management en personeel met aandelen beloont wil niet automatisch zeggen dat het ook verstandig is die aandelen terug te kopen. Beide zaken staan nadrukkelijk los van elkaar. En moeten dan ook onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden.

In het belang van de aandeelhouders van DSM - wij behoren daartoe momenteel overigens niet - raden wij het management van DSM van harte aan de aandeelhoudersbrieven van Warren Buffett eens zorgvuldig door te nemen. In het bijzonder wanneer op de inkoop van eigen aandelen wordt ingegaan.

Buffett's aandeelhoudersbrieven zijn hier te lezen.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden