Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Jaap van Duijn: "We leven ver boven onze stand"

Categorie

De Nederlandse economie is op alle fronten uit balans: van werkloosheid tot inkomens, rente en betalingsbalansoverschotten, aldus econoom en voormalig Robeco-bestuurder Jaap van Duijn in zijn nieuwe boek "Uit Balans".

Alles wat er in de crisis fout ging, is fout blijven gaan. In plaats van dat gezinnen sparen, zitten ze zwaar in de schulden met hun enorme hypotheken. En bedrijven, die eigenlijk fors zouden moeten investeren, zijn juist flink aan het sparen.

Deze en andere problemen in onze economie zijn volgens Van Duijn eind jaren tachtig ontstaan. De normen en waarden in het economisch verkeer zijn vervaagd. En het grootste probleem is dat de problemen die aan het licht kwamen in de crisis nog steeds aanwezig zijn, voor een deel vanwege het ruime monetaire beleid van de ECB. 

In deze korte video van discussieforum MeJudice licht Van Duijn zijn visie nader toe (de video duurt circa vijf minuten).

Jaap van Duijn stelt aan het einde van de video dat het nog zeker 10 tot 20 jaar zal duren voordat een nieuw evenwicht bereikt is. Wij kunnen ons daar goed in vinden en merken bovendien op dat vanwege de 'doorschuifpolitiek' de uiteindelijke rekening vooral bij de jongeren terechtkomt. Opmerkelijk genoeg lijken deze jongeren dat zelf nog helemaal niet te (willen) beseffen...

Jeremy Siegel

De lange tijd die het volgens Van Duijn zal duren voordat een nieuw evenwicht bereikt is, stemt wellicht somber over de economische groei in die periode. En in het verlengde daarvan het rendement van aandelenbeleggingen. Wij benadrukken echter dat er vrijwel geen verband bestaat tussen economische groei en het rendement van aandelen.

En hoewel aandelenbeurzen de voorbije vijf jaar behoorlijk opgelopen zijn merken we op dat aandelen - naar ons idee - nog altijd niet heel duur te noemen zijn. Aandelen stegen weliswaar flink maar aandelen waren tijdens de kredietcrisis dan ook wel heel goedkoop geworden. En sindsdien stegen de bedrijfswinsten bovendien sterk. 

Jeremy Siegel, de bekende economieprofessor aan business school Wharton, stelt dat de afgelopen zestig jaar gemiddeld 16,5 keer de winst voor de aandelen betaald werd. Nu is dat circa 17,5 keer de winst. De extreem lage rente momenteel maakt de huidige waarderingen volgens Siegel goed verdedigbaar.

In deze video legt Jeremy Siegel zijn visie nader toe (tijdsduur: circa 5 minuten).

Net als professor Siegel menen wij dat aandelen momenteel min of meer correct gewaardeerd zijn. Dat betekent dat nog steeds een rendement verwacht mag worden in lijn met het rendement dat aandelen historisch gezien opleveren, zo'n 6,7% per jaar (na inflatie).

Met een dergelijk rendement vormen aandelen met afstand de beste beleggingscategorie voor de lange termijn.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden