Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Vijf beleggersfouten

Categorie

Amper 10% van de beleggers weet de beurs te verslaan. Dit blijkt uit een studie* van de Universiteit van Maastricht van enkele jaren geleden onder ruim 68.000 klanten van beleggersbank Alex.

We vermoeden dat veel van de beleggers die de beurs niet weten te verslaan zich nauwelijks bewust zijn van de fouten die daaraan ten grondslag liggen. Wie deze fouten wel herkent verkleint de kans ze zelf te maken. Vijf veelgemaakte fouten van beleggers opgesomd:

FOUT 1: BELEGGEN IN ZAKEN DIE HET RECENT GOED HEBBEN GEDAAN

Beleggers hechten relatief veel waarde aan zaken uit het recente verleden. Denkt u aan de vele miljoenen Chinese beleggers die dit jaar met beleggen begonnen enkel en alleen omdat de Chinese aandelenmarkten de laatste jaren zo goed presteerden.

Wanneer een bepaalde beleggingscategorie jarenlang hoge rendementen oplevert is de waardering vaak stevig opgelopen. De betreffende beleggingscategorie is daardoor goed bezien juist minder interessant geworden...

FOUT 2: 'MENTAAL BOEKHOUDEN'

Veel beleggers hebben de neiging aandelen die op verlies staan in hun portefeuille aan te houden. Dit om het verlies niet echt te hoeven nemen. Aan de belegging wordt kortom een andere waarde toegekend dan de daadwerkelijke waarde op dat moment, een vorm van 'mentaal boekhouden'. 

Beschouwt u een 'papieren verlies' als een gegeven. Acht u het aandeel tegen de koers van dat moment niet koopwaardig overweegt u dan om ondanks het verlies tot verkoop over te gaan en de gelden elders te investeren.

FOUT 3: TE FREQUENT HANDELEN

Op korte termijn zijn aandelenkoersen nauwelijks te voorspellen. Strategieën gericht op de korte termijn zijn vaak eigenlijk simpelweg een vorm van gokken.  

Aan- en verkopen brengen transactiekosten met zich mee die behoorlijk kunnen oplopen. Uiteraard gaat dat ten koste van uw rendement. Uit onderzoek blijkt dat er een negatief verband bestaat tussen het rendement dat beleggers behalen enerzijds en het aantal transacties anderzijds.

FOUT 4: SPECULEREN IN PLAATS VAN BELEGGEN

Speculeren is het kopen van aandelen in de hoop dat iemand anders in de toekomst bereid is er meer voor te betalen. Beleggen is het kopen van aandelen voor minder dan ze waard zijn. 

Bij speculatie is uw rendement in essentie afhankelijk van de 'gekte' (hebzucht) van anderen. Bij beleggen hangt uw rendement af van hoe de bedrijven onderliggend presteren en hoe snel de veronderstelde onderwaardering wordt ingelopen. Zowel met speculeren als met beleggen zijn op korte termijn successen te behalen. Maar op langere termijn zijn beleggers toch echt duidelijk beter af.

FOUT 5: BELEGGEN OP BASIS VAN ANALYSEMETHODEN DIE NIET WERKEN

Heel wat beleggers baseren zich bij het doen van hun beleggingen op analysemethoden waarvoor geen enkel bewijs van effectiviteit bestaat. Technische analyse - het trekken van lijnen in historische koersgrafieken - is hiervan misschien nog wel het meest opmerkelijke voorbeeld. 

Alleen in Nederland al zijn er duizenden beleggers die hun beleggingen laten afhangen van de lijnen van een liniaal. Opmerkelijk, aangezien er geen belegger te vinden is die aan de hand van deze methode een trackrecord van bewezen outperformance op de beurs kan voorleggen.

Word rationeler

Het voorkomen van de vijf hierboven genoemde beleggingsfouten zorgt er niet voor dat al uw toekomstige beleggingen een succes zullen zijn. Of dat uw portefeuille nooit periodes zal kennen waarbij slechter dan de beurs zelf gepresteerd wordt. 

Maar de studie van de Universiteit van Maastricht overdenkend menen we dat veel beleggers hun rendement wel behoorlijk kunnen verbeteren door simpelweg een stuk rationeler te werk te gaan. Het bekend zijn met de hierboven genoemde beleggingsfouten is daarvoor een goede eerste stap.

-

* De studie "The Performance and Persistence of Individual Investors: Rational Agents or Tulip Maniacs?" is via deze link beschikbaar (PDF-bestand).

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden