Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

De strijd om de winst

Categorie

Sinds 1980 zijn de bedrijfswinsten sterk gestegen. Door een samenloop van omstandigheden hebben vooral multinationals de wind flink in de rug gehad. Het McKinsey Global Institute, de researchtak van strategisch adviesbureau McKinsey & Company, rekent voor de komende tien jaar echter op een heel ander scenario...

Wind in de rug

Sinds 1980 is de reële winst (dat is de winst gecorrigeerd voor inflatie) wereldwijd meer dan verdrievoudigd. De bedrijfswinst als percentage van de omzet liep op van 7,6% in 1980 tot bijna 10% in 2013.

Volgens de McKinsey-onderzoekers profiteerden multinationals van een toenemende vraag naar hun producten en diensten terwijl arbeid goedkoper werd. Ook steeg de productiviteit, werd technologie goedkoper, daalde de rente en daalde voor multinationals het belastingpercentage.

Meer omzet, lagere marge

Voor het jaar 2025 gaan de onderzoekers ervan uit dat de gemiddelde winstmarge is gedaald tot 7,9%. Dat is dus ongeveer 20% minder dan de winstmarge nu. Ons lijkt dat niet onlogisch: de vrije markt zorgt er zelf voor dat periodes met hoge marges worden opgevolgd door periodes met lagere marges.

In het rapport* wordt voor de komende tien jaar rekening gehouden met een wereldwijde reële omzetgroei van circa 40%. De groei van de wereldwijde middenklasse met 1,8 miljard personen speelt hierbij een rol evenals toenemende handel.

Een 20% lagere winstmarge in combinatie met een 40% hogere omzet impliceert dat de wereldwijde bedrijfswinsten over tien jaar zo'n 12% hoger liggen dan nu. Dat is een toename van ongeveer 1,2% per jaar. Ter vergelijking: tussen 1980 en 2013 bedroeg de groei van de reële bedrijfswinsten met 5,1% ruim vier keer zoveel.

Strijd om de winst

Wat betreft de strijd om de winst die de onderzoekers verwachten wordt onder meer gewezen op grote bedrijven in opkomende economieën. Veel daarvan kennen we in het Westen niet of nauwelijks, genieten reeds sterke posities op hun thuismarkt en zijn steeds meer geneigd hun vleugels wereldwijd uit te slaan.

Daarnaast zijn er nog de digitale platforms die bedrijven als Alibaba en Amazon beschikbaar stellen. Deze bedrijven bieden tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven allerlei mogelijkheden die eerder enkel voor grote bedrijven bestonden. Deze kleine en middelgrote bedrijven zijn daardoor steeds beter in staat met het grootbedrijf te concurreren, aldus de onderzoekers.

Consument en belegger

Voor de consument is de wereldwijde concurrentiestrijd die de McKinsey-onderzoekers verwachten vooral positief. Om de gunst van de klant zal geconcurreerd gaan worden met meer keuzeopties, betere dienstverlening en lagere prijzen.

Voor beleggers vormt de strijd om de winst een ontwikkeling om extra alert op te zijn. Bedrijven met duurzame competitieve voordelen zijn tegen toenemende concurrentie het best bestand. Met het oog op de mondiale strijd om de winst lijkt het kortom verstandig vooral op dat type bedrijven te focussen...

* Het McKinsey-artikel is hier beschikbaar (zie de PDF-link onderaan het artikel voor het onderzoeksrapport zelf).

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden