Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Hoeveel is genoeg?

Categorie

Hoeveel geld is genoeg om de rest van uw leven iedere dag helemaal zelf te kunnen bepalen hoe u de dag invult, ook al is de pensioengerechtigde leeftijd nog (lang) niet bereikt? Aan het einde van dit artikel kunt u eenvoudig zelf bepalen hoeveel voor u genoeg is...

Duizendjarige hypotheek

Veel van de hypotheken die tegenwoordig afgesloten worden hebben een looptijd van dertig jaar. Een jong persoon is daarmee - mits alles goed gaat - rond het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd van zijn hypotheek verlost.

Tegenwoordig wordt er vaak voor gekozen om gedurende de hele looptijd hetzelfde maandbedrag te betalen. De netto maandlast is dan in het begin lager aangezien vooral dan geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek. In de beginperiode bestaat de maandlast grotendeels uit rente en maar voor een heel klein deel uit aflossing. Aan het einde van de looptijd is dat exact andersom.

Wie erin slaagt elke maand enkele honderden euro's extra af te lossen kan de looptijd van zijn of haar hypotheek fors inkorten. Andersom geldt ook. Want betaalt u maandelijks ook maar iets minder dan neemt de totale duur van afbetalen extreem snel toe.

Een paar honderd euro minder betalen iedere maand volstaat om van een dertigjarige hypotheek een eeuwigdurende hypotheek te maken, omdat in het begin maar zo weinig echt wordt afgelost. Zoiets kan een duizendjarige hypotheek genoemd worden. Of een aflossingsvrije hypotheek.

Oneindig inkomen

Het verhaal van de duizendjarige hypotheek heeft met rente en schulden te maken. Voor bezit geldt omgekeerd overigens hetzelfde. Zolang aan vermogen niet meer onttrokken wordt dan het reële rendement (dus gecorrigeerd voor inflatie!) kan oneindig lang van opbrengsten genoten worden.

Om een idee te krijgen van het bedrag dat nodig is om financieel gezien oneindig verder te kunnen dient u een schatting te maken van uw uitgaven op jaarbasis. Dit bedrag moet vervolgens worden vermenigvuldigd met een factor 20 tot 50. De factor 20 impliceert een (reëel) rendement van 5% terwijl de factor 50 een rendement van 2% impliceert.

Uitgaande van 4% heeft u een bedrag gelijk aan 25 keer uw totale jaarlijkse uitgaven nodig om financieel gezien oneindig verder te kunnen.

Waarom 4% best redelijk is

Bij de veronderstelling van 4% zijn uiteraard vraagtekens te plaatsen, zeker vanwege de huidige lage rente. Zelf menen we echter dat 4% een heel redelijk aanname is en 5% eigenlijk eveneens nog wel. Daar hebben we twee verschillende redenen voor...

De eerste reden is dat met het gespreid beleggen in aandelen een gemiddeld rendement van 4% prima haalbaar zou moeten zijn (Wharton-professor Jeremy Siegel toonde in zijn onderzoeken aan dat aandelen over langere periodes een reëel rendement van ongeveer 6,5% opleveren). Met het te verwachten extra rendement van value-aandelen is dan nog geen rekening gehouden.

De tweede reden die de aanname van 4% redelijk maakt is dat we voorbij zijn gegaan aan alle mogelijke extra inkomsten in de toekomst alsook eventuele besparingsmogelijkheden. Denk wat mogelijke extra inkomsten betreft bijvoorbeeld aan het te gelde maken van een hobby, bijverdiensten uit arbeid of ondernemerschap, eventuele erfenissen en pensioenen (inclusief AOW).

Kortom, rekenen met 4% is best redelijk. Daarmee volstaat een bedrag van 25 keer uw jaaruitgaven om oneindige verder te kunnen ook al ligt de pensioengerechtigde leeftijd nog vele decennia in de toekomst. Het is het idee van de duizendjarig hypotheek maar dan omgekeerd en in uw voordeel...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden