Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

De kracht van rente-op-rente

Categorie

Gisteravond las ik het rapport '2016 Guide to Retirement' van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Een van de in het rapport weergegeven figuren is in het bijzonder interessant en daar wijs ik u graag eens op. Het gaat om een figuur die het effect van rente-op-rente, oftewel exponentiële groei, duidelijk maakt.

De betreffende figuur treft u aan op pagina 16 van het rapport (PDF-bestand).

Chloe, Quincy, Lyla en Noah

De figuur die u aantreft via de link hierboven - op pagina 16 dus - laat zien hoe de opgebouwde pensioenreserve van vier personen zich ontwikkelt. Verondersteld wordt dat beleggen gemiddeld 6,5% per jaar oplevert en sparen 2,25% per jaar.

Chloe zet tussen het jaar dat ze 25 wordt en haar 65ste ieder jaar US $ 10.000 opzij om te beleggen.

Quincy zet de tien jaar nadat ze 25 wordt ieder jaar US $ 10.000 opzij om te beleggen.

Lyla zet tussen het jaar dat ze 35 wordt en haar 65ste ieder jaar US $ 10.000 opzij om te beleggen.

Noah zet tussen het jaar dat ze 25 wordt en haar 65ste ieder jaar US $ 10.000 opzij om te sparen.

De resultaten...

Het zal niet verbazen dat het Chloe het meeste kapitaal vergaard: bijna US $ 1,9 miljoen. Interessant is dat slechts 21% (US $ 400.000) van dit bedrag door Chloe zelf opzij is gezet en de andere 79% uit behaald rendement bestaat.

Quincy zette slechts tien jaar lang geld opzij en haar pensioenreserve groeit uit tot circa US $ 950.000. Van dit bedrag is US $ 100.000 (11%) door Quincy zelf opzij gelegd. De resterende 89% (!) vloeit voort uit rendement.

Lyla dan. Zij vergaarde met US $ 919,892 een net iets kleinere pensioenreserve dan Quincy terwijl ze maar liefst drie keer zoveel geld opzij heeft gezet. Van de reserve die Lyla heeft vergaard bedraagt de inleg (US $ 300.000) een derde en bestaat de andere tweederde (67%) uit rendement.

Noah tot slot legde evenveel geld opzij als Chloe (beiden US $ 400.000) maar haar opgebouwde reserve is met ongeveer US $ 650.000 het laagst van allemaal wat een direct gevolg is van het lage rendement dat sparen oplevert. Van de reserve die Noah vergaarde heeft zijzelf 61% gespaard en is niet meer dan 39% vergaard middels rendement.

Inzichten

Wanneer u onze berichten al wat langer volgt zullen de lessen die wij uit de figuur trekken u zeker niet verbazen. Zo is een wat hoger rendement - al gaat het maar om enkele procenten per jaar - extreem interessant. Chloe en Noah bijvoorbeeld zetten beiden evenveel geld opzij maar de opgebouwde reserve van Chloe wordt vanwege het hogere rendement (6,5% versus 2,25%) bijna drie keer zo groot.

Tijd is een andere cruciale factor. Zo zet Lyla maar liefst drie keer zoveel opzij als Quincy maar is Quincy uiteindelijk toch nog (net) iets beter af doordat zij veel meer profiteert van de factor tijd.

Combineer een mooi rendement met een lange horizon en het opzij gelegde bedrag vormt nog maar een fractie van het vermogen dat uiteindelijk vanzelf ontstaat. Dat is een inzicht dat met name jongeren die zich een financieel onbezorgde oude dag wensen maar beter ter harte nemen...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden