Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Het Lindy-effect

Categorie

De intrinsieke waarde van een bedrijf is gelijk aan de waarde van alle toekomstige winsten, verdisconteerd naar het heden.

Dat idee, in 1938 omschreven in het boek 'The Theory of Investment Value' van John Bur Williams, is 78 jaar later nog altijd actueel. Het idee heeft tot nu toe de test der tijd doorstaan en verwacht mag daarom worden dat dit idee voorlopig ook nog wel actueel blijft. Nieuwe ideeën moeten zich altijd eerst een tijd bewijzen.

Lindy-effect

De aanname dat een oud idee in ieder geval voorlopig actueel zal blijven sluit aan bij het zogeheten Lindy-effect. Dit effect veronderstelt dat de verwachte resterende levensduur van zaken als ideeën, technologieën en bedrijven ongeveer gelijk is aan de actuele leeftijd ervan.

Iemand die een horloge een half jaar in bezit heeft zal deze volgens het Lindy-effect ook ongeveer nog een half jaar in bezit hebben. Een horloge dat al een eeuw een familie-erfstuk is zal dat volgens het Lindy-effect gemiddeld beschouwd de komende eeuw eveneens zijn.

De verwachte resterende levensduur van mensen en dieren neemt af naarmate de jaren verstrijken. Iemand van 50 jaar heeft een kortere verwachte resterende levensduur dan iemand van 40 jaar. Maar bij het Lindy-effect geldt dus precies het omgekeerde: de verwachte resterende levensduur neemt juist toe met het verstrijken van de tijd.

Een voorbeeld zijn bedrijven. Van alle startende bedrijven stopt een flink percentage in het eerste jaar alweer. En van de bedrijven die het eerste jaar hebben overleefd stopt een percentage in het volgende jaar, maar dit percentage is al wat minder. Kortom, de verwachte resterende levensduur van een bedrijf van een jaar oud is langer dan die van een net gestart bedrijf.

Coca-Cola en Facebook

Volgens het Lindy-effect heeft een bedrijf dat 100 jaar bestaat nog een resterende levensverwachting van eveneens 100 jaar. En een bedrijf dat 10 jaar bestaat nog een levensverwachting van 10 jaar.

Belangrijk: het Lindy-effect geeft een indicatie van de GEMIDDELDE verwachte levensduur. Voor afzonderlijke gevallen zegt dit effect niet per definitie iets. Een bedrijf dat net 100 jaar bestaat kan dus best het jaar erop ten onder gaan. Of juist nog langer dan 100 jaar bestaan.

Coca-Cola is opgericht in 1892 en op basis van het Lindy-effect bestaat dit bedrijf nog eveneens 124 jaar. Daarmee is de veronderstelde houdbaarheidsdatum van Coca-Cola het jaar 2140.

Facebook werd in 2004 opgericht en op basis van het Lindy-effect heeft de sociale netwerksite nog twaalf jaar voor de boeg. Maar bestaat Facebook in 2028 nog (2016 + 12 jaar) dan is de verwachte resterende levensduur verdubbeld: volgens het Lindy-effect mag dan verwacht worden dat Facebook nog 24 jaar bestaat om naar verwachting rond het jaar 2052 ten onder te gaan.

Lindy-effect op de beurs niet zichtbaar

Wanneer het idee van de waarde van een bedrijf ('alle toekomstige winsten, verdisconteerd naar het heden') gecombineerd wordt met het Lindy-effect mag verwacht worden dat bedrijven die al lang bestaan hogere waarderingen hebben dan bedrijven die kortgeleden zijn opgericht. Maar op de beurs lijkt daarvan geen sprake...

Juist heel wat van de bedrijven die relatief kortgeleden zijn opgericht - en waarvan beleggers torenhoge verwachtingen hebben - worden fors gewaardeerd, veel meer dan op basis van het Lindy-effect terecht zou lijken. Denk bijvoorbeeld aan relatief nieuwe bedrijven als Facebook, Amazon en Netflix.

De stokoude bedrijven van Warren Buffett

Buffett hecht zoals bekend veel waarde aan het goed begrijpen van de bedrijven waarin hij belegt en waarvan hij de toekomst goed kan inschatten. Het doen van zulke inschattingen is minder lastig voor bedrijven die al lang bestaan en alle denkbare omstandigheden - recessies, depressies, hoge en lage grondstoffenprijzen, wereldoorlogen, etc. - al eens meegemaakt en overleefd hebben.

Anders dan veel andere beleggers maar in lijn met het Lindy-effect lijkt Buffett intuïtief een voorkeur te hebben voor bedrijven die de test der tijd hebben doorstaan. Het verbaast zo bezien niet dat de vijf grootste posities van Buffett, samen goed voor ruim 60% van de beleggingsportefeuille van Berkshire Hathaway, allemaal stokoude bedrijven zijn:

- Het gefuseerde levensmiddelenconcern Kraft-Heinz, Kraft is in 1903 opgericht en Heinz in 1869.
- De Amerikaanse bank Well-Fargo, opgericht in 1852.
- Frisdrankfabrikant Coca-Cola, opgericht in 1892.
- Technologieconcern IBM, opgericht in 1911.
- Financieel dienstverlener American Express, opgericht in 1850.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden