Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Analyse cadeau

Categorie

Zoals u waarschijnlijk wel weet publiceren we maandelijks analyses van een drietal value-aandelen voor onze aandelenanalyseservice ValueSelections. Een heel enkele keer maken we een van die analyses ook voor niet-leden openbaar, zo ook deze week.

Het bedrijf in kwestie betreft het Zwitserse Nestlé, onder meer bekend van koffiemerken als Nespresso en Dolce Gusto. Waar investeerders dit bedrijf tot voor kort nog geld leenden tegen een negatieve rente wijzen wij op de aantrekkelijkheid van de aandelen: het te verwachten rendement valt volgens ons op bijna 10% per jaar te becijferen.

Beleg gespreid in dit soort aandelen (met zeg 20 tot 25 verschillende posities), word niet zenuwachtig van tussentijdse koersfluctuaties en u zult zien dat de waarde van uw portefeuille uiteindelijk gestaag omhoog kruipt...

Onze oorspronkelijke analyse van Nestlé, uiteraard geactualiseerd, treft u hieronder aan.

NESTLÉ

BEDRIJDSMODEL

Het Zwitserse Nestlé (http://www.nestle.com) is het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld en kent een zevental hoofdactiviteiten: dranken (onder meer water en koffie), kant-en-klaar-producten, maaltijdoplossingen, melkproducten, chocolade en snoep, diervoeding en farmaceutica. Enkele van de meer dan 2.000 merken van Nestlé zijn KitKat, Smarties, Lion, Rolo, Perrier, Pure Life, Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, Maggi, Oreo, Bonzo, Felix en Tom Poes.

De organische groei komt dit jaar naar verwachting uit op een paar procent en voor de komende jaren lijkt het reëel een soortgelijk percentage te verwachten. Vanwege de focus op de meest winstgevende productcategorieën en de inkoop van eigen aandelen mag verondersteld worden dat de winst per aandeel nog wat sneller stijgt. Aangevuld met een dividendrendement van ongeveer 3% impliceert dit dat een rendement verwacht mag worden van bijna 10% per jaar wat volgens ons beslist aantrekkelijk te noemen is nu 'veilige beleggingsalternatieven als obligaties en spaargeld nog maar minimaal renderen of zelfs rendement kosten.

COMPETITIEVE POSITIE

Nestlé geniet een ijzersterke competitieve positie. Met de grootte van Nestlé hangen duidelijke schaalvoordelen samen en zoals al aangegeven beschikt het bedrijf over meer dan 2.000 verschillende merken wat Nestlé van goede plekken in de winkelschappen (op ooghoogte) verzekert.

Een belangrijk aspect van de competitieve positie van Nestlé vormt het uitgekiende distributienetwerk waarover het bedrijf beschikt. Dit en de al genoemde schaalvoordelen maakt dat Nestlé zijn producten per product omgerekend relatief goedkoper kan produceren (en distribueren!) wat een belangrijk kostenvoordeel oplevert.

In de retailsector is al jarenlang van consolidatie sprake is. Zo beschikt Wal-Mart in de Verenigde Staten over een fors marktaandeel en in het Verenigd Koninkrijk is dat het geval voor Tesco. Deze partijen kunnen hierdoor steviger onderhandelen met Nestlé hoewel veel retailers het zich eigenlijk niet kunnen permitteren de producten van Nestlé niet in de schappen te hebben. De gestage opmars van huismerkartikelen waarvan de kwaliteit is gestegen en waaraan supermarktketens procentueel meer verdienen vormt een aandachtspunt. Tot de concurrenten van Nestlé behoren bedrijven als Unilever, Procter & Gamble, Kellogg, Mondelez, Kraft, Starbucks, General Mills, Danone en Johnson & Johnson.

BEDRIJFSCIJFERS, RATIOS EN WAARDERING

De beurswaarde van Nestlé bedraagt CHF 233,6 miljard (zo'n EUR 218 miljard). Van de omzet van circa CHF 90 miljard wordt ongeveer 2% in de Zwitserse thuismarkt behaald terwijl het land goed is voor ongeveer 4% van de kosten. Deze zijn vooral gerelateerd aan het in Zwitserland gevestigde hoofdkantoor en investeringen aldaar gericht op onderzoek en innovatie. Gerekend in de gestaag sterker wordende Zwitserse frank lijkt het alsof de omzet en winst van Nestlé nauwelijks groeit maar hiervoor gecorrigeerd groeit Nestlé wel degelijk gestaag door.

Met een nettomarge van circa 9% is Nestlé goed winstgevend. Het voedingsmiddelenconcern dat ruim 300.000 medewerkers telt let goed op de kosten en sinds 1942 is het dividend nog nooit verlaagd. De stevige cashflow die gegeneerd wordt investeert Nestlé bij voorkeur in organische groei en achtereenvolgens - in volgorde van afnemende voorkeur - in dividenduitkeringen, overnames en inkoop van eigen aandelen.

Hoewel Nestlé wel wat schulden heeft merken we op dat het bedrijf goed bezien vrijwel schuldenvrij is vanwege het belang van net geen 25% dat Nestlé heeft in cosmeticaconcern L'Oréal. Dit belang heeft bij de actuele beurskoers van L'Oréal een waarde van ongeveer EUR 23 miljard.

Wij menen dat Nestlé momenteel niet fors ondergewaardeerd is en ook niet als een typisch value-aandeel moet worden gezien maar dat beleggers desalniettemin van dit uiterst degelijke bedrijf op langere termijn een aantrekkelijk rendement mogen verwachten. Dit rendement is terug te voeren op de omzetgroei van enkele procenten per jaar, het dividendrendement van circa 3% en de extra winstgroei per aandeel van ongeveer 1% per jaar welke een gevolg is van inkoop van eigen aandelen. Bovenstaande percentages opgeteld veronderstellen we dat beleggers op langere termijn een rendement kunnen verwachten van tegen de 10% per jaar wat voor een belegging in een bijzonder degelijk bedrijf als Nestlé al met al toch best aantrekkelijk is.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

Marktaandelen in de voedingsmiddelensector zijn vaak vrij stabiel. Wij gaan ervan uit dat Nestlé zijn marktaandelen grosso modo zal kunnen behouden temeer daar Nestlé ook behoorlijk investeert in innovatie.

Nestlé behaalt 43% van de omzet in opkomende markten en de verwachting is dat aldaar de komende decennia geprofiteerd kan worden van gestaag verder stijgende inkomens. In China is Nestlé recent een samenwerking aangegaan met Alibaba, een bedrijf dat enigszins vergelijkbaar is met Amazon maar dan vooral gericht op China. Via Alibaba gaat Nestlé zijn producten verkopen aan de Chinese consument die zijn aankopen steeds meer online doet. Nestlé verwacht dat de omzet via dit kanaal al in 2018 de online-verkopen in de Verenigde Staten en Europa samen zal overtreffen.

Een andere kans ziet Nestlé in zogeheten medisch voedsel zoals voedingsmiddelen speciaal bedoeld voor Alzheimerpatiënten of voor mensen die kampen met problemen met hun spijsvertering. Niet alleen groeit de markt van medisch voedsel extra snel maar bovendien liggen de marges hier hoger dan gemiddeld.

Een kritiekpunt dat Nestlé dikwijls toegeworpen krijgt heeft te maken met de zwaarlijvigheidsepidemie en de verantwoordelijkheden van de Zwitserse chocoladefabrikant hieromtrent. Nestlé investeert echter al fors in onderzoek naar het gezonder maken van voedingsmiddelen zonder hierbij aan smaak al te veel in te boeten. Denk hierbij aan het verminderen van de hoeveelheid zout, suiker en (trans)vetten en het verhogen van de hoeveelheid vitamines en mineralen.

Grote bedreigingen voor Nestlé zien wij eigenlijk niet. Nestlé is qua productaanbod en afzetmarkten dermate gediversifieerd dat moeilijke marktomstandigheden goed zijn op te vangen. Toen grondstoffenprijzen omstreeks het jaar 2003 fors begonnen te stijgen had Nestlé nauwelijks problemen om dit effect door te bereken in de prijzen. En kijkend naar de winstcijfers is ook de zware recessie in de jaren 2008 en 2009 (de periode rondom de kredietcrisis) vrijwel geheel aan Nestlé voorbijgegaan.

Hoewel Nestlé in Europa op de ijsmarkt marktaandeel verliest ten opzichte van Unilever, in India sprake is geweest van een dure terugroepactie van Maggi-noodles en de verkoop van diepvriesproducten in de Verenigde Staten vanwege harde concurrentie al enkele jaren een aandachtspunt vormt, benadrukken wij dat Nestlé bovenal toch vooral een baken van stabiliteit is.

MANAGEMENT

We zijn beslist te spreken over het management van Nestlé welke in sterke mate gericht is op waardecreatie op de lange termijn. Positief beoordelen we ook de keuze van het management om zich meer te richten op de groeimarkten van gezonde en medische voeding. Hiermee richt Nestlé zich als het ware op de markt tussen die van traditionele voedingsmiddelenfabrikanten en farmaceutische bedrijven.

Na een inwerkperiode van enkele maanden heeft Ulf Mark Schneider per 1 januari 2017 de taak van bestuursvoorzitter op zich genomen. Anders dan bij Nestlé gebruikelijk komt de nieuwe bestuursvoorzitter bij Nestlé niet uit eigen gelederen: voordat dhr. Schneider voor Nestlé actief werd was hij bestuursvoorzitter van het Duitse zorgconcern Fresenius. Onder leiding van dhr. Schneider groeide de omzet van Fresenius in een periode van dertien jaar met een factor vier en steeg de winst met een factor twaalf. Met het selecteren van dhr. Schneider als bestuursvoorzitter lijkt Nestlé duidelijk te willen maken de komende tijd serieus te willen inzetten op de health & wellness-categorie. Hierbij zal Schneiders ervaring met het doen van overnames mogelijk nog goed van pas komen. 

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Nestlé.

DISCLAIMER: Dit bericht is geen professioneel beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie, zie onze disclaimer

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden