Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Wiskundeles van Warren Buffett

Categorie

Wanneer een bedrijf winst maakt kan die winst in essentie op vier manieren worden aangewend. Eerste optie is in het bedrijf herinvesteren, bijvoorbeeld om in geografisch opzicht uit te breiden.

Tweede, derde en vierde optie vormen achtereenvolgens overnames, inkoop van eigen aandelen en uitkeren van dividend. Sommige beleggers zijn verzot op dividend en beleggen vrijwel uitsluitend in bedrijven die dividend uitkeren. Maar bepaald rationeel is dat volgens Warren Buffett niet...

Stelt u zich voor...

In zijn aandeelhoudersbrief van 2012* vraagt Buffett de lezer zich voor te stellen samen met een compagnon een bedrijf te bezitten waarvan de boekwaarde US $ 2 miljoen bedraagt. Het bedrijf realiseert op de boekwaarde een rendement van 12% - een winst van US $ 240.000 dus - en verondersteld mag tevens worden dat op de geherinvesteerde winst eenzelfde rendement behaald kan worden.

Bovendien, zo vervolgt Buffett, zijn er in dit voorbeeld altijd beleggers te vinden die bereid zijn aandelen in het bedrijf te kopen tegen een prijs van 125% van de boekwaarde. Kortom, uw 50%-belang in het bedrijf vertegenwoordigt momenteel een waarde van US $ 1,25 miljoen.

Scenario 1

Stel nu dat besloten wordt jaarlijks een derde van de winst als dividend uit te keren; voor u beiden tezamen een bedrag van US $ 80.000. De andere tweederde - US $ 160.000 - wordt geherinvesteerd. Als gevolg daarvan nemen zowel de winst als het dividend jaarlijks met 8% toe. Immers, er wordt 12% op de boekwaarde verdiend maar slechts tweederde van de winst wordt geherinvesteerd.

Na tien jaar zou de boekwaarde op US $ 4.317.850 uitkomen (een jaarlijkse groei van 8% op de aanvankelijke boekwaarde van US $ 2 miljoen). Zowel u als uw compagnon zouden het volgende jaar US $ 86.357 aan dividend mogen verwachten. De waarde van het 50%-belang in het bedrijf van elk van u is op dat moment US $ 2.698.656 (125% van de helft van de boekwaarde die u beide bezit).

Scenario 2

Buffett schrijf in zijn brief dat er een gunstiger scenario bestaat. In dat scenario wordt alle winst geherinvesteerd en verkoopt u ieder jaar 3,2% van de aandelen. Omdat de aandelen te verkopen zijn tegen 125% van de boekwaarde levert ook dit het eerste jaar US $ 40.000 per persoon op en ook dit bedrag stijgt jaarlijks.

In dit scenario ligt de boekwaarde na tien jaar op US $ 6.211.696 (een jaarlijkse groei van 12% van de aanvankelijke boekwaarde van US $ 2 miljoen). Maar omdat u jaarlijks 3,2% van uw aandelen verkocht is uw belang nu geen 50% meer maar 36,12%.

Uw aandeel in de boekwaarde is dan US $ 2.243.540. Omdat u dit belang tegen 125% van de boekwaarde kunt verkopen heeft uw aandeel in het bedrijf een waarde van US $ 2.804.425. En zou u daar aan het einde van het jaar weer 3,2% van verkopen dan levert u dat US $ 89.741 op.

U ziet, scenario 2 heeft wat Buffett betreft beslist de voorkeur. Het 36,12%-belang in scenario 2 is na tien jaar meer waard dan wat het 50%-belang in scenario 1 na tien jaar waard zou zijn. Bovendien heeft u in scenario 2 jaarlijks ook nog meer te besteden: de verkoop jaarlijks van 3,2% van de aandelen levert u namelijk meer op vergeleken met het uitgekeerde dividend van scenario 1.

Les

Nog wat verder in zijn brief* schrijft Buffett dat hijzelf in de voorgaande zeven jaar ieder jaar 4,25% van zijn Berkshire Hathaway-aandelen heeft weggegeven aan goede doelen. Maar ondanks zijn relatief geslonken belang is de totale waarde ervan toch fors gestegen: Buffett's aandelen Berkshire Hathaway waren in 2005 US $ 28,2 miljard waard tegenover US $ 40,2 miljard in 2012.

Net als Buffett menen wij dat beleggers er verstandig aan doen vooral oog te hebben voor de onderliggende bedrijven waarvan aandelen worden gekocht en de waardering van deze aandelen. Focus niet al te zeer op dividend want inkomsten zijn vaak ook prima te realiseren door af en toe wat aandelen te verkopen.

* De betreffende brief van Warren Buffett is via deze link beschikbaar; het hierboven besproken rekenvoorbeeld komt op pagina 19 - 21 ter sprake (PDF-bestand).

 

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden