Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

De huidige cyclus (van value-aandelen)

Categorie

Emoties - in de basis gaat het om angst en hebzucht - zetten beleggers voortdurend op het verkeerde been. Hierdoor betalen beleggers voor sommige aandelen een te hoge prijs met als consequentie een lager dan gemiddeld toekomstig rendement. Het omgekeerde gebeurt uiteraard ook en daarbij gaat het dan om de zogeheten value-aandelen.

Gespreid beleggen in value-aandelen levert een bovengemiddeld rendement op maar dit geldt niet per definitie voor ieder afzonderlijk jaar. En dat is goed nieuws: een strategie die af en toe werkt (maar gemiddeld beschouwd wel degelijk!) is veel robuuster dan een strategie die altijd werkt. Een strategie die altijd werkt gaat namelijk al heel vlot aan eigen succes ten onder...

Per jaar gemiddeld 4,3% extra

Uit een recente studie van Pzena Investment Management kwam naar voren dat de 20% aandelen met de laagste koers/boekwaarde-verhouding gemiddeld 4,3% extra rendement per jaar opleveren. Sinds 1971 zijn er vijf cycli te onderscheiden met in iedere cyclus een periode waarin value-aandelen achterblijven bij de aandelenmarkt en een periode waarin value-aandelen bovengemiddeld renderen.

Tijdens de meest recent cyclus (maart 2007 tot juni 2014) leverden aandelen een cumulatief rendement op van 62,1% terwijl value-aandelen in deze periode 53,3% opleverden. Gedurende deze atypische cyclus waren het kortom de dure aandelen die relatief gezien nog duurder werden en daarmee beter presteerden dan de value-aandelen.

Huidige cyclus

De huidige cyclus is in juli 2014 begonnen. Tot februari 2016 presteerden value-aandelen binnen deze cyclus relatief slechter dan de markt in totaliteit. Sindsdien presteren value-aandelen echter bovengemiddeld met in elf maanden tijd een extra rendement van 20%.

Het extra rendement van 20% in de eerste elf maanden van het deel van de cyclus waarbinnen value-aandelen bovengemiddeld renderen is overigens niet extreem. Sterker, in de vijf vergelijkbare periodes sinds 1971 bedroeg het extra rendement in de eerste elf maanden gemiddeld zelfs 31,1%.

Ondanks dat de value-aandelen sinds begin vorig jaar weer duidelijk bovengemiddeld renderen lijkt het einde van de opmars van de value-aandelen nog geenszins in zicht. De vijf soortgelijke periodes sinds 1971 duurden gemiddeld maar liefst 72 maanden - oftewel zes jaar - terwijl het cumulatieve extra rendement van de value-aandelen dan gemiddeld uitkwam op 162%.

De studie waar we bovengenoemde gegevens aan ontleend hebben is via deze link beschikbaar - vooral Figuur 2 is de moeite waard even goed te bekijken.

 

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden