Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Ray Dalio over het grootste economische probleem

Categorie

Zoals u weet bereiken de Amerikaanse aandelenmarkten dit jaar record na record. En gemiddeld beschouwd gaat het met de Amerikaanse economie ook eigenlijk best goed.

Ray Dalio stelt dat het met de meeste Amerikanen echter helemaal niet zo goed gaat. Dalio is de oprichter van Bridgewater Associates, 's werelds grootste investeringsfonds met circa US $ 160 miljard onder beheer.

Dat het in de Verenigde Staten gemiddeld bezien best goed gaat wordt verklaard doordat het vooral met de 'bovenste 40%' erg goed gaat. Voor de meerderheid - de 'onderste 60%' - geldt dit echter niet bepaald...

Opmerkelijke cijfers

Ray Dalio deelde de Amerikaanse economie op in twee groepen: de 'bovenste 40%' en de 'onderste 60%' en dat leverde opmerkelijke cijfers op:

- Het inkomen van de 'onderste 60%' is sinds 1980 niet gestegen en mogelijk zelfs wat gedaald wanneer voor inflatie gecorrigeerd wordt.

- Slechts een derde van de 'onderste 60%' spaart; een tegenvaller in de orde van grootte van US $ 400,- is voor velen van hen al een probleem.

- Slechts een derde van de 'onderste 60%' heeft iets voor zijn of haar pensioen gereserveerd (gemiddeld gaat het om minder dan US $ 20.000,- wat volstrekt ontoereikend is).

- Het verschil in inkomen en vermogen tussen de 'bovenste 40%' en de 'onderste 60%' is groot en bovendien sinds 1980 sterk toegenomen.

- De 'bovenste 0,1%' van alle Amerikanen heeft nu evenveel vermogen als de 'onderste 90%'.

- Personen in de 'onderste 60%' spenderen slechts een kwart van het bedrag aan opleiding zoals uitgegeven door personen uit de 'bovenste 40%', wat de verschillen verder vergroot.

- Groeiende ongelijkheid remt de economische groei. Dit wordt verklaard doordat personen met weinig inkomen / weinig vermogen normaliter meer geneigd zijn extra inkomsten uit te geven vergeleken met personen met reeds een hoog inkomen / veel vermogen.

Vooruitzichten

Volgens Ray Dalio is het van groot belang dat beleidsmakers niet enkel focussen op gemiddeldes maar beslist ook oog hebben voor subgroepen, zoals de 'onderste 60%'. De stemmen van deze groep leverden een aanzienlijk bijdrage aan de verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

Ray Dalio houdt er rekening mee dat de verschillen tussen de 'onderste 60%' en de 'bovenste 40%' de komende vijf tot tien jaar nog groter worden. Dit als gevolg van demografische trends en verdergaande automatisering.

Het interessante bericht van Ray Dalio over wat hij het grootste economische, sociale en politieke probleem momenteel noemt is hier na te lezen.

PS: Ook Warren Buffett wijst overigens dikwijls op de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid in de Verenigde Staten.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden