Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Aandelen: niet langer ondergewaardeerd

Categorie

Wanneer wij beleggers spreken wordt ons dikwijls gevraagd naar de jarenlange opmars van aandelen. Zijn aandelen daardoor inmiddels niet alweer behoorlijk aan de prijs?

Zelf hebben we de afgelopen jaren vele malen gesteld aandelenmarkten aan de goedkope kant te vinden. Dit temeer omdat de lage rente een wat hoger dan gemiddelde waardering rechtvaardigt.

Voor 's werelds belangrijkste beursindex, de Amerikaanse S&P 500-index, wordt nu 18 keer de verwachte winst voor komend jaar betaald. Het langjarig gemiddelde is 15 keer de verwachte winst. De huidige hoger dan gemiddelde waardering is naar ons idee vanwege de lage rente terecht maar veel meer dan dit eigenlijk niet.

Verwacht en daadwerkelijk rendement

Wanneer aandelenmarkten correct gewaardeerd zijn betekent dit dat een rendement verwacht mag worden in lijn met het historische gemiddelde. Voor aandelen is dat exclusief inflatie ongeveer 6% per jaar. En met inflatie erbij mag daar nog zo'n 2% bij worden opgeteld. Zo'n slecht beleggingsalternatief zijn aandelen kortom nog steeds niet.

Let wel: wanneer het verwachte rendement bijvoorbeeld 6% bedraagt wil dit niet automatisch zeggen dat het daadwerkelijke rendement ook 6% zal zijn. Het is beslist mogelijk dat aandelen komend jaar bijvoorbeeld 30% dalen (of 30% stijgen!) ongeacht wat het verwachte rendement is.

Schommel

Waar aandelenmarkten soms heftig fluctueren geldt dat er over langere periodes bezien sprake is van een gestage mars omhoog. Dit wordt verklaard doordat de opgetelde winsten bij de onderliggende bedrijven gestaag oplopen. Op korte termijn echter wordt het rendement vooral bepaald door schommelingen in waardering oftewel schommelingen in sentiment.

Vergelijkbaar met een schommel die beweegt zijn beleggers soms euforisch en bereid voor aandelen een heel hoge prijs te betalen (zoals tijdens de piek van de internethype, omstreeks het jaar 2000). Een andere keer zijn beleggers juist heel somber gestemd en zijn aandelen voor spotprijzen te koop (zoals ten tijde van de kredietcrisis, eind 2008 / begin 2009).

Meestal echter is de situatie niet zo extreem, en zijn de aandelenmarkten wat aan de goedkope of juist wat aan de dure kant. De actuele situatie zit hier naar ons oordeel precies tussenin.

Van belang te beseffen is dat de waarderingen van individueel aandelen lang niet altijd gelijke tred houden met die van de aandelenmarkt in totaliteit. Voor wie in individuele aandelen belegt is de vraag of aandelen in het algemeen nog aantrekkelijk zijn zo bezien niet eens zo relevant.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden