Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Boekbespreking: 'Beleggen kun je zelf 2018'

Categorie

Bent u voor de komende feestdagen nog op zoek naar een lezenswaardig boek over beleggen? Dan is 'Beleggen kun je zelf 2018' wellicht een goede suggestie. Dit jaarboek, waarvan twee jaar geleden de eerste editie verscheen, las ik afgelopen week zelf.

'Beleggen kun je zelf 2018' is geschreven door Patrick Beijersbergen, sinds 1996 werkzaam in de financiële wereld. Tegenwoordig is hij hoofdredacteur van Effect, het beleggersblad van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Heldere visie

Beijersbergen voorziet voor 2018 een gunstig klimaat voor aandelen. De klassieke allocatie met een verdeling over aandelen en obligaties kan volgens hem in 2018 beter vervangen worden door een verdeling tussen aandelen en een spaarrekening. Want hoe veilig staatsobligaties van landen als Duitsland en Nederland misschien ook zijn, de rente is verwaarloosbaar.

Bij een oplopende rente dalen obligatiekoersen en bij een verwaarloosbare rente op obligaties is dan al snel sprake van een negatief rendement. Er is bij solide obligaties geen sprake meer van 'risicovrij rendement' maar van 'rendementvrij risico', aldus Beijersbergen. Wij kunnen ons in deze stelling goed vinden.

Nuttige inzichten

Een van de nuttige inzichten in het boek is dat het door de bank vastgestelde beleggingsprofiel vrijwel nooit optimaal is. Vaak zal een defensievere portefeuille worden aanbevolen dan de klant zich kan permitteren. Reden is dat aan offensieve en defensieve portefeuilletypes ongeveer evenveel verdiend wordt maar de kans op 'onrust' (onrustige klanten, klachten, schadeclaims) bij een defensieve portefeuille kleiner is.

Beleggers zijn zich beter goed bewust van de neiging bij banken tot het mijden van risico. Een risicomijdende belegger is op de lange duur namelijk ook een rendementmijdende belegger.

Een ander inzicht betreft het gegeven dat aandelen helemaal niet zo'n risicovolle beleggingscategorie vormen als soms verondersteld, wanneer de beleggingshorizon maar voldoende lang is. Zo presteren aandelen op een termijn van tien jaar in 80% van de gevallen beter dan obligaties. Over een periode van 30 jaar is het percentage zelfs 99%.

Fan van Buffett

Beijersbergen - eerder schreef hij De Kleine Buffett (2016) - is bekend met het feit dat waarde-aandelen op lange termijn bovengemiddeld renderen. Bij de gemaakte selecties voor de voorbeeldportefeuille die achterin het boek is terug te vinden is daarmee rekening gehouden.

Sinds de eerste editie van 'Beleggen kun je zelf' twee jaar geleden is verschenen is inmiddels sprake van een extra rendement van de voorbeeldportefeuille van ruim 4% vergeleken met de MSCI World Index (gemeten in euro's). Uiteraard zegt zo'n periode nog niet heel veel maar de focus op waarde maakt dat wij menen dat deze voorbeeldportefeuille op termijn prima zal blijven presteren.

De individuele posities in de voorbeeldportefeuille van afgelopen jaar worden aan het einde van het boek geëvalueerd en ook de voorgestelde aanpassingen in de portefeuille worden duidelijk vermeld. 'Beleggen kun je zelf 2018' is wat ons betreft een aanrader vanwege de heldere visie en de nuttige inzichten van Beijersbergen en de tientallen concrete aandelen die aan bod komen.

Indien gewenst kan via deze link een exemplaar van 'Beleggen kun je zelf 2018' besteld worden.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden