Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Is uw portefeuille klaar voor 2018?

Categorie

Op de beurs zijn goed beschouwd twee groepen actief: speculanten en beleggers. Speculanten kopen aandelen enkel in de hoop deze later tegen een hogere prijs te kunnen doorverkopen. Beleggers kopen bepaalde aandelen in de overtuiging dat deze meer waard zijn dan de prijs (koers) ervan op dat moment. Het verschil in aanpak lijkt wellicht klein, maar is levensgroot.

Van degenen die op de beurs over langere periodes daadwerkelijk succesvol zijn is vrijwel niemand speculant. Maar dit wil niet zeggen dat speculanten nooit goede resultaten behalen...

Om erachter te komen of iemand meer speculant dan belegger is heeft het beoordelen van de resultaten behaald over een of enkele jaren eigenlijk nauwelijks zin. Ook speculanten behalen soms prima resultaten terwijl zelfs de meest succesvolle beleggers zo nu en dan sterk achterblijven bij de aandelenmarkt in totaliteit.

Kijkt u vooral naar de onderliggende aanpak oftewel het beleggingsproces om te beoordelen of iemand speculant of belegger is. Bij de aandelen die speculanten kopen - zoals internetaandelen ten tijde van de eeuwwisseling - blijft u bij voorkeur uit de buurt. Terwijl aandelen die succesvolle beleggers kopen dikwijls de moeite waard zijn om zelf nader te bekijken.

Is uw portefeuille klaar voor 2018?

Voor wie in individuele aandelen belegt is het cruciaal een schatting te hebben van de onderliggende intrinsieke (oftewel bedrijfseconomische) waarde ervan. Uiteraard is de intrinsieke waarde nooit precies vast te stellen maar een schatting is beslist beter dan helemaal geen schatting.

Maakt u van alle aandelen in portefeuille een schatting van de waarde. En overweeg vervolgens met name die aandelen te verkopen die boven het niveau van de geraamde intrinsieke waarde noteren.

Voert u bovenstaande aanpak uit en uw portefeuille is klaar voor 2018!

De aandelen die in de buurt van de geschatte intrinsieke waarde noteren houdt u bij voorkeur extra in de gaten: bij een verdere stijging zijn dit verkoopkandidaten. Verkoop van deze aandelen is eveneens te overwegen om gelden vrij te maken, bijvoorbeeld om nieuwe aankopen mee te kunnen doen van aandelen waarvan de veronderstelde onderwaardering een stuk groter is.

Voor de aandelen die we voor 'Aandelen 2018' selecteerden is eveneens de intrinsieke waarde vermeld. En voor onze ValuePortfolio-portefeuille lopen we deze ramingen ieder kwartaal zorgvuldig langs en stellen deze dan zo nodig bij. Op deze wijze is steeds sprake van een portefeuille bestaande uit aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Overweegt u een soortgelijke aanpak...

Rest mij u alvast een fijne jaarwisseling te wensen en een in alle opzichten heel mooi 2018!

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden