Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Berkshire is een koopje

Categorie

Voor eigen rekening bezitten we aandelen Berkshire Hathaway (Berkshire), het investeringsvehikel van Warren Buffett. Ondanks een stijging van zo'n 20% afgelopen jaar is het aandeel naar ons oordeel een koopje. Rekent u met ons mee...

Gedegen analyse

Afgelopen voorjaar wezen we al eens op een heel gedegen analyse van Berkshire (PDF-bestand) gemaakt door voormalig fondsmanager Whitney Tilson (het doornemen van deze analyse is beslist de moeite waard!):

Tilson becijfert de intrinsieke waarde van een Berkshire A-aandeel per eind 2016 op US $ 296.000 (zie sheet 10 - 14 van de PDF) en in deze raming kunnen wij ons goed vinden. Deze schatting komt tot stand door een waarde toe te kennen aan de dochterbedrijven er hier de waarde van de beleggingen en de cashreserve vervolgens bij op te tellen.

Situatie nu

We switchen naar de Berkshire B-aandelen. Hiervan passen er precies 1.500 in een A-aandeel maar verder is er weinig verschil. De boekwaarde per Berkshire B-aandeel bedraagt aan het einde van het afgelopen (derde) kwartaal circa US $ 125. Wij schatten dat de boekwaarde in het vierde kwartaal fors zal toenemen tot ongeveer US $ 148, een toename van zo'n 18% in slechts een kwartaal.

De forse stijging van de boekwaarde die wij voorzien hangt vooral samen met de aangekondigde belastingverlaging in de Verenigde Staten. Een voorbeeld ter verduidelijking...

Berkshire heeft een ongerealiseerde winst van US $ 15,3 miljard op aandelen Coca-Cola. Hiervan is een bedrag van US $ 5,5 miljard gereserveerd als toekomstige belastingverplichting, uitgaande van een belastingtarief van 35%. Vanwege het nieuwe, lagere tarief van 20% valt deze toekomstige belastingverplichting opeens een stuk lager uit. Het verschil kan bij de boekwaarde worden opgeteld.

Inkoop eigen aandelen

Buffett zelf heeft eerder aangegeven dat de intrinsieke waarde bij Berkshire beduidend boven de boekwaarde ligt. En dat hij graag bereid is eigen aandelen in te kopen tegen een prijs van maximaal 120% van de boekwaarde (zie hiervoor sheet 16 -17 van de PDF).

De koers van een Berkshire B-aandeel bedraagt circa US $ 198 wat 134% is van de geraamde boekwaarde van US $ 148 momenteel. Dat is slechts 12% (134% / 120%) meer dan het niveau waartegen Buffett stelt bereid te zijn eigen aandelen terug te kopen. En ter volledigheid: bij Berkshire klotst het geld momenteel tegen de klippen op want de cashreserve bedraagt inmiddels al meer dan US $ 100 miljard.

Vermeende intrinsieke waarde omhoog

Niet alleen heeft het lagere belastingtarief een positief effect op de boekwaarde, in nog sterkere mate geldt dit voor de vermeende intrinsieke waarde. Vanwege het lagere tarief zal de boekwaarde in de toekomst extra snel kunnen stijgen (vergelijkbaar met de situatie waarin eerder slechts 20% van de ongerealiseerde winst op Coca-Cola als toekomstige belastingverplichting gereserveerd zou zijn).

Wanneer de boekwaarde in de toekomst sneller stijgt (vanwege het lagere belastingtarief) dan geldt logischerwijs dat het verschil tussen de intrinsieke waarde en de boekwaarde groter is. En is dat het geval dan zou Buffett logischerwijs bereid moeten zijn om tegen een prijs hoger dan 120% van de boekwaarde eigen aandelen in te kopen. Dit terwijl de actuele koers momenteel maar weinig hoger ligt...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden