Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Hoeveel is een bedrijf waard?

Categorie

Afgelopen week vroeg een belegger ons naar de begrippen beurswaarde, boekwaarde en intrinsieke waarde. Terechte vraag want verschillende partijen gebruiken deze begrippen soms door elkaar...

Onze simpele definities

De beurswaarde van een bedrijf is te berekenen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Overigens is de beurswaarde ook op tal van websites snel en eenvoudig te vinden.

De boekwaarde is het bedrag dat resteert wanneer de verplichtingen op de bezittingen in mindering worden gebracht. Wij beschouwen de boekwaarde van een bedrijf als het bedrag dat overblijft wanneer het per vandaag met alle activiteiten zou stoppen en alle verplichtingen zouden zijn voldaan.

De intrinsieke waarde van een bedrijf is voor beleggers met name interessant en opgemerkt is dat het hierbij altijd om een schatting gaat. Bij deze geschatte bedrijfseconomische waarde van een bedrijf gaat het om de huidige waarde van alle toekomstige winsten.

Voorbeelden ter verduidelijking

Soms zijn beurswaarde, boekwaarde en intrinsieke waarde aan elkaar gelijk maar heel vaak ook niet. Een drietal voorbeelden ter verduidelijking.

[Voorbeeld 1]

Een bedrijf dat gemiddeld winstgevend is. In dit voorbeeld wordt 8% op de boekwaarde verdiend en dat is ook het percentage waartegen wij disconteren. Omdat de rentabiliteit in dit geval gelijk is aan de discontovoet zijn de boekwaarde en de intrinsieke waarde in dit voorbeeld aan elkaar gelijk.

Om te komen tot een verwacht rendement van meer dan 8% is in geval van Voorbeeld 1 essentieel dat aandelen enkel worden gekocht wanneer de beurswaarde onder de boekwaarde ligt.

[Voorbeeld 2]

Een bedrijf dat bovengemiddeld winstgevend is, 16% op de boekwaarde verdient en de gehele winst als dividend uitkeert. Een bovengemiddelde winstgevendheid vloeit voort uit competitieve voordelen. De intrinsieke waarde is hier te becijferen op het dubbele van de boekwaarde. In dat geval is het verwachte rendement namelijk weer precies 8%.

Wanneer de beurswaarde in Voorbeeld 2 slechts anderhalf keer de boekwaarde zou bedragen doet zich een interessante situatie voor: een korting op de vermeende intrinsieke waarde. Als belegger zie je dat graag want dan is het verwachte rendement hoger dan de discontovoet.

[Voorbeeld 3]

Een bedrijf dat eveneens 16% op de boekwaarde verdient, de winst niet als dividend uitkeert maar gedurende tien jaar alle winst herinvesteert en ook op deze gelden 16% verdient. Dit voorbeeld is ietwat ingewikkelder maar tevens interessanter vanwege de ingehouden winsten.

De rekenwijze van Voorbeeld 3 laten we hier achterwege maar opgemerkt is dat de vermeende intrinsieke waarde hier zo'n vier keer de boekwaarde bedraagt. Wanneer in dit geval aandelen kunnen worden gekocht tegen een beurswaarde van minder dan vier keer de boekwaarde komt het verwachte rendement uit boven de gehanteerde discontovoet (8%).

Vooral gezond verstand van belang

De variabelen zoals de toekomstige winstgevendheid, het aantal jaren dat winsten volledig danwel deels worden ingehouden en de gehanteerde discontovoet hebben een behoorlijke invloed op de intrinsieke waardeschatting. Wie op deze wijze aandelen tracht te waarderen doet er dan ook verstandig aan met gezond verstand zijn aannames goed te overwegen.

Dat de beurswaarde van een bedrijf een heel stuk boven de boekwaarde ligt wil niet automatisch zeggen dat zo'n aandeel duur is. Overweeg echter enkel dan tot aankoop over te gaan wanneer de vermeende intrinsieke waarde fors boven de beurswaarde ligt. In dat geval is er namelijk sprake van een zogeheten 'margin of safety' (veiligheidsmarge) die bescherming biedt tegen foutieve aannames...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden