Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Over Buffett, IBM en Apple

Categorie

Warren Buffett verkocht afgelopen kwartaal vrijwel al zijn aandelen IBM. Er resteren bij Buffett's investeringsvehikel Berkshire Hathaway nog ongeveer 2 miljoen aandelen IBM die een waarde hebben van circa US $ 300 miljoen. Voor Berkshire Hathaway is dat bijna verwaarloosbaar.

Aandelen Apple kocht Buffett afgelopen kwartaal juist bij. Berkshire Hathaway bezit nu circa 165 miljoen aandelen Apple en die zijn samen bijna US $ 30 miljard waard. Daarmee vormt Apple nu het grootste belang in de investeringsportefeuille van Berkshire Hathaway.

Zelf hebben we zowel aandelen IBM als Apple in bezit. Onze visie op beide bedrijven...

IBM

IBM was vele jaren marktleider op het terrein van computermainframes maar die markt krimpt al jaren. Met deze krimp geconfronteerd is IBM zich meer gaan richten op software en services. Een logische keuze volgens ons. Desondanks kon hiermee lange tijd niet de aanhoudende omzetkrimp elders in het bedrijf worden gecompenseerd.

Cruciale vraag is eigenlijk nog steeds hoe succesvol de transitie verloopt naar wat IBM de 'strategic imperatives' noemt. Hierbij gaat het onder meer om het aanbieden van clouddiensten en diensten op het gebied van data-analyse, sociale media, mobiel en beveiliging.

Sceptici wijzen op de afnemende groei bij de 'strategic imperatives' maar die veronderstelde afnemende groei hangt volledig samen met valuta-effecten. Ook berichten in de media dat Warren Buffett zijn aandelen verkocht heeft het sentiment rondom IBM natuurlijk geen goed gedaan.

De genoemde 'strategic imperatives' zijn inmiddels echter al goed voor 46% van de omzet. Bovendien behaalt IBM daarmee winstmarges die bovengemiddeld zijn. Desondanks deze groeiende, heel lucratieve diensten die spoedig goed zullen zijn voor meer dan de helft van de omzet wordt voor aandelen IBM slechts tien keer de verwachte winst voor komend jaar betaald.

Analisten rekenen gemiddeld - net als wijzelf - op een toenemende winst bij IBM de komende jaren. Combineer dat met een ietwat hogere waardering en de conclusie kan volgens ons bijna geen andere zijn dan dat het verwachte rendement bij IBM wellicht zo beroerd nog niet is.

Apple

In geval van Apple wijzen we nadrukkelijk op de nieuwe belastingwet in de Verenigde Staten. Apple betaalde afgelopen jaar een belastingpercentage van 25,5% en denkt dat dit percentage dit jaar op 15% zal uitkomen. Het effect hiervan op de winst na belasting is een toename van ongeveer 15%.

Ander punt vormt de cashreserve van Apple van maar liefst US $ 285 miljard. Het grootste deel hiervan bevindt zich op rekeningen buiten de Verenigde Staten. Apple moet over deze tegoeden eenmalig 15,5% belasting betalen. Dit impliceert een eenmalige extra belasting van US $ 38 miljard.

Het management van Apple heeft aangegeven ernaar te streven 'cashneutraal' te worden. Brengen we op de reserve van US $ 285 miljard de belastingclaim van US $ 38 miljard in mindering evenals de schulden (US $ 122 miljard) dan resteert ongeveer US $ 125 miljard.

De beurswaarde van Apple bedraagt US $ 875 miljard. Zou US $ 125 miljard besteed worden aan inkoop van eigen aandelen dan daalt het aantal uitstaande aandelen daardoor met 15%. Eenzelfde winst heeft in dat geval een 17% hogere winst per aandeel tot gevolg.

Het gecombineerde effect van 1) het lagere belastingpercentage en 2) de mogelijke inkoop van eigen aandelen impliceert een toename van de winst per aandeel met 35%. Dit geldt uiteraard voor het geval de winst voor belasting onveranderd is.

De winst per aandeel die Apple afgelopen jaar behaalde bedraagt US $ 9,72. Zou al sprake zijn geweest van de geschatte toename met 35% dan zou de winst per aandeel afgelopen jaar zijn uitgekomen op US $ 13,25. Apple's beurskoers bedraagt daar slechts het dertienvoudige van.

Ondanks de somberheid momenteel rondom het aandeel IBM en de reeds enorme beurswaarde van US $ 875 miljard van Apple is onze indruk toch vooral dat beide aandelen niet echt duur te noemen zijn.

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen IBM, Apple en Berkshire Hathaway.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden