Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Een optimistische gedachte

Categorie

Wie het nieuws vrijwel dagelijks volgt zou het waarschijnlijk niet zeggen maar op allerlei terreinen wordt vooruitgang geboekt. Kindersterfte is sinds 1990 gehalveerd. Extreme armoede is de voorbije 20 jaar met bijna de helft afgenomen. En meer kinderen dan ooit tevoren volgen onderwijs.

Het zijn slechts enkele voorbeelden die door Bill en Melinda Gates genoemd worden in hun tiende jaarbrief.

Het optimisme van Bill en Melinda Gates over de toekomst sluit aan op het optimisme van Warren Buffett die meermaals heeft gesteld dat door het systeem van de vrije markt het menselijk potentieel 'ontketend' is. Net als Bill en Melinda Gates heeft Buffett reeds eerder besloten een heel groot deel van zijn vermogen - meer dan 99% - aan goede doelen te geven.

Het meeste geld van Buffett gaat naar de Bill & Melinda Gates Foundation. Deze stichting richt zich onder meer op het verbeteren van de gezondheidszorg van de wereldbevolking en het terugdringen van extreme armoede.

The Giving Pledge

Alweer een aantal jaar geleden waren het Bill Gates en Warren Buffett samen die 'The Giving Pledge' zijn begonnen. Zeer rijke personen kunnen zich hierbij committeren ten miste de helft van hun vermogen aan goede doelen te schenken. Het aantal aanmeldingen ('Pledgers') bedraagt reeds 175, het toegezegde vermogen vele honderden miljarden euro's.

Leest u de brief van Bill en Melinda Gates en wellicht dat u net zo optimistisch als hen over de toekomst gestemd wordt. Overigens is een bezoek aan de website van The Giving Pledge ook interessant want van groot aantal 'Pledgers' is er de persoonlijke motivatie voor aanmelding te lezen...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden