Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Analyse van een compounder (deel 1)

Categorie

Dit is het eerste deel van een tweeluik. Komende week in deel 2 lichten we toe hoe we tot onze intrinsieke waardeschatting van S&P Global gekomen zijn.

Er ligt een klein 'cadeautje' voor u klaar. Het gaat om een fraai opgemaakte analyse van S&P Global. Deze analyse verscheen eerder in Effect, het beleggersblad van de Vereniging van Effectenbezitters.

S&P Global houdt zich bezig met kredietbeoordelingen hetgeen bijzonder lucratief is. Samen met Moody's heeft S&P Global deze markt voor het overgrote deel in handen.

Extra interessant is dat S&P Global ook nog eens goed verdient aan de opmars van passief beleggen. Hoe dit precies zit wordt in de analyse verder uitgelegd (zie hiervoor het PDF-bestand).


Bedrijf: S&P Global (kredietbeoordelaar en indexfranchise)

Actuele koers: US $ 192,25

Geschatte intrinsieke waarde: US $ 296,-

Onze analyse (PDF-bestand)


Vanwege de structureel hoge winstgevendheid en het kunnen herinvesteren van een aanzienlijk deel van de winst typeren wij S&P Global als een compounder. Onder compounders verstaan wij bedrijven waarbij voortdurend sprake is van waardecreatie wat maakt dat de aandelen ervan doorgaans gestaag stijgen, uiteraard wel met koersfluctuaties tussentijds.

S&P Global beoordelen we bovendien als aantrekkelijk gewaardeerd, vanwege de vermeende onderwaardering. Beleg gespreid in dit soort aandelen, word niet zenuwachtig van tussentijdse fluctuaties en u zult zien dat de waarde van uw portefeuille eveneens gestaag opwaarts tendeert...

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen S&P Global.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden