Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Analyse van een compounder (deel 2)

Categorie

Afgelopen week gingen we in op S&P Global. Deze kredietbeoordelaar typeren wij als een 'compounder' en aantrekkelijk gewaardeerd.

Deze week gaan we in op onze raming van de intrinsieke waarde. S&P Global hebben wij gewaardeerd aan de hand van een waardering gebaseerd op de rentabiliteit van het eigen vermogen. Duurzame competitieve voordelen (zie hiervoor onze analyse via de link hierboven!) maken van S&P Global een bedrijf dat structureel bovengemiddeld winstgevend is.

Stel nu dat de winstgevendheid van S&P Global 14% zou bedragen, dat de volledige winst als dividend wordt uitgekeerd en dat soortgelijke beleggingen 7% rendement zouden opleveren. Logischerwijs zouden beleggers dan bereid moeten zijn voor S&P Global twee keer het eigen vermogen te betalen waarmee beleggers dan ook in dit geval 7% zouden verdienen.

In werkelijkheid bedroeg de winstgevendheid van S&P Global de afgelopen jaren niet 14% maar ongeveer 25%. En interessant: slechts 28% van de winst werd de afgelopen jaren als dividend uitgekeerd. De rest werd ingehouden en daarop verdiende S&P Global weer bovengemiddeld, namelijk zo'n 25%.

Rekensom

Uitgaande van een scenario waarin S&P Global de komende tien jaar opnieuw 'slechts' 28% van de winst als dividend uitkeert (en 72% dus niet!) ramen wij de intrinsieke waarde op US $ 296,- per aandeel. Zie deze PDF-link voor de gemaakte rekensom (met het PDF-bestand erbij is onderstaande uitleg wat beter te volgen!).

Na het tiende jaar is onze impliciete veronderstelling dat S&P Global weliswaar nog bovengemiddeld winstgevend is maar vanaf dan 100% van de winst als dividend uitkeert. Blijken al onze aannames correct dan bedraagt het (genormaliseerde) eigen vermogen van S&P Global over 10 jaar US $ 147,38 per aandeel. Bij een rentabiliteit van 25% levert dat dan een winst op van US $ 36,85.

Om zo'n winst te behalen wanneer van bovengemiddelde rentabiliteit geen sprake zou zijn zou theoretisch gezien een bedrag nodig zijn van US $ 526,37 (US $ 36,85 gedeeld door 0,07). Dit bedrag is door ons naar het heden verdisconteerd, uitgaande van een discontovoet van 7%.

De geschatte intrinsieke waarde van S&P Global bestaat uit twee componenten. Namelijk enerzijds de huidige waarde van de te ontvangen dividenden en anderzijds de waarde van het eigen vermogen van S&P Global uitgaande van bovengenoemde aannames.

Toegegeven, alle aannames hebben een behoorlijke impact op de vermeende intrinsieke waarde. Onderschat daarom ondanks alle ogenschijnlijke wiskundige precisie het belang van gezond verstand bij het doen van intrinsieke waarderamingen absoluut niet!

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden