Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Twee misverstanden (en Facebook)

Categorie

Regelmatig spreken wij allerlei beleggers. Uit dergelijke gesprekken zijn ons twee veelvoorkomende misverstanden over beleggen duidelijk geworden en daar gaan we deze week nader op in...

De dividendillusie

Het eerste misverstand heeft met dividend te maken. Er zijn heel wat beleggers die een duidelijke voorkeur hebben voor aandelen van bedrijven die dividend uitkeren, vanwege de dividendopbrengsten. Dat lijkt een rationele keuze maar dat is het lang niet altijd. 

Rationeler dan uitsluitend op dividend te focussen zou juist zijn om te focussen op de aandelen met het hoogste verwachte totale rendement (dividend en koerswinst samen). En om dan af en toe wat aandelen te verkopen voor het verkrijgen van extra opbrengsten.  

Overigens is het wel zo dat aandelen van bedrijven die dividend uitkeren gemiddeld bovengemiddeld renderen. Toch dienen beleggers met een sterke voorkeur voor dividendaandelen selectief te zijn: bedrijven die een heel groot deel van de winst als dividend uitkeren doen dat vaak omdat er geen aantrekkelijke opties meer zijn om het geld rendabel te herinvesteren in het bedrijf zelf. 

Een groeibedrijf als value-aandeel?

Een ander heersend misverstand heeft te maken met de vraag wat value-aandelen nu eigenlijk zijn. Soms wordt verondersteld dat dit uitsluitend aandelen zijn met bijvoorbeeld een lage koers/winst-verhouding of lage koers/boekwaarde-verhouding.

Het hierboven genoemde type value-aandelen presteert al een hele tijd vrij slecht. Dat stemt ons overigens wel weer optimistisch: de relatief goedkope aandelen zijn de voorbije tien jaar in relatief opzicht enkel nog goedkoper geworden wat deze categorie extra aantrekkelijk heeft gemaakt.

Zelf hanteren we overigens een wat andere definitie van wat een value-aandeel is. Namelijk een aandeel waarvan de geraamde intrinsieke waarde duidelijk boven de beurswaarde ligt. Deze definitie impliceert dat vermeende groeiaandelen zoals Facebook soms best eens value-aandelen kunnen zijn.

Facebook

Facebook, 's werelds grootste sociale netwerk, selecteerden wij nog niet zo lang geleden voor onze aandelenanalyseservice ValueSelections. Facebook wordt soms als een tegenpool van een value-aandeel beschouwd maar wij denken daar anders over...

De huidige beurskoers van Facebook bedraagt circa US $ 190. Wordt gecorrigeerd voor de cashreserve (US $ 15 per aandeel) dan betalen beleggers eigenlijk US $ 175 per aandeel. Uitgaande van de verwachte winst per aandeel dit jaar (US $ 7,73) of alvast die van volgend jaar (US $ 9,15) is sprake van een waardering van ongeveer 20 keer de winst.

Voor Facebook is zo'n waardering naar ons idee heel redelijk, vanwege de erg goede competitieve positie voortvloeiend uit netwerkeffecten. Wordt uitgegaan van de veronderstelling dat deze koers/winst-verhouding de komende jaren ongeveer gelijk blijft dan mag een rendement worden verwacht dat gelijk is aan de verwachte winstgroei. Bij Facebook is dat momenteel ruim 20% per jaar.

Met een dergelijk verwacht rendement is Facebook - vaak als typisch groeiaandeel bestempeld - prima als kansrijk value-aandeel te beoordelen. Overigens gebeurt het omgekeerde soms ook: sommige aandelen kunnen in eerste instantie heel aantrekkelijk gewaardeerd lijken maar dat bij nader inzien toch niet zijn. Het gaat dan om zogeheten value-traps die u als belegger bij voorkeur ziet te mijden...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden