Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Tijdelijk even uit aandelen?

Categorie

Afgelopen week ontvingen wij de vraag of het niet slim zou zijn om tijdelijk even uit aandelen te gaan. Dit vanwege de actuele (veronderstelde) hoge waarderingen terwijl bovendien de kans op een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China alsmaar groter lijkt te worden...

Ons antwoord

Wij besteden onze tijd vooral aan het beoordelen van individuele bedrijven. In kwaliteitsbedrijven die aantrekkelijk gewaardeerd zijn beleggen wij graag, ook wanneer 'de markt' fors gewaardeerd zou zijn.

Vanwege het oplopen van de Amerikaanse aandelenmarkten is de waardering aldaar afgelopen jaar opgelopen tot ietwat boven het langjarig gemiddelde. De nog altijd erg lage rente rechtvaardigt naar ons oordeel een waardering die wat hoger dan gemiddeld is.

Forse winstgroei

Voor de brede Amerikaanse beursindex S&P 500 wordt voor dit jaar een winstgroei verwacht van maar liefst 22,4% (in behoorlijke mate gestuwd door belastinghervormingen in de Verenigde Staten). Maar afgezien hiervan presteren de onderliggende bedrijven eveneens prima: ook voor 2019 wordt alweer uitgegaan van een verdere winsttoename met 9,7%.

Gaan we uit van de winst die voor de komende vier kwartalen wordt verwacht dan is voor de S&P 500 sprake van een waardering van 16,6 keer de verwachte winst. Deze waardering is in lijn met het langjarig gemiddelde.

Hoge winstmarges

Dan is er nog een ander punt waarom soms gedacht wordt waarom aandelen nu duur zouden zijn: in historisch opzicht liggen de winstmarges momenteel erg hoog. Wordt uitgegaan van marges in lijn met het historische gemiddelde dan zijn aandelen plotsklaps erg stevig gewaardeerd.

Wij menen, in lijn met wat Bruce Greenwald (de bekende economieprofessor verbonden aan Columbia Business School) veronderstelt, dat de relatief hoge winstmarges momenteel uiteindelijk structureel blijken te zijn. De hogere marges houden verband met de verschuiving naar een diensteneconomie en voor een dergelijke op diensten gebaseerde economie geldt dat de winstmarges relatief hoog en bovendien een stuk stabieler zijn.

Redelijk gewaardeerd

Aandelenmarkten in totaliteit zijn naar ons oordeel weliswaar niet ondergewaardeerd, maar ook niet overgewaardeerd. Vanaf dit waarderingsniveau mag een rendement worden verwacht in lijn met het historisch gemiddelde van circa 6% per jaar na inflatie.

Zelf beleggen we gespreid in sterke bedrijven met goede vooruitzichten waarvan we menen dat de aandelen ervan aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Aan deze strategie houden we steevast vast, zelfs wanneer de aandelenmarkt op enig moment wel weer heel stevig geprijsd zou zijn. En koersschommelingen tussentijds? Die nemen we voor lief...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden