Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze waardering van Facebook

Categorie

Er ligt een klein 'cadeautje' voor u klaar. Het gaat om een fraai opgemaakte analyse van Facebook (PDF-bestand). Deze analyse verscheen eerder in Effect, het beleggersblad van de Vereniging van Effectenbezitters.

Zoals u waarschijnlijk wel bekend is Facebook uitgegroeid tot 's werelds grootste sociale netwerk, met inmiddels meer dan 2 miljard gebruikers. Netwerkeffecten maken dat de competitieve positie naar onze verwachting nog lange tijd ijzersterk zal zijn.

Waardering

Facebook hebben wij gewaardeerd middels een waardering gebaseerd op de rentabiliteit van het eigen vermogen. Competitieve voordelen (zie hiervoor onze analyse via bovenstaande link!) maken van Facebook een bedrijf dat structureel bovengemiddeld winstgevend is.

Stel dat de winstgevendheid van Facebook 16% zou bedragen, dat de volledige winst als dividend wordt uitgekeerd en dat wordt gerekend met een discontovoet van 8%. Logischerwijs zouden beleggers dan bereid moeten zijn voor Facebook twee keer het eigen vermogen te betalen waarmee beleggers dan ook in dit geval 8% zouden verdienen.

In werkelijkheid ligt de winstgevendheid van Facebook fors hoger dan de genoemde 16%. Wij zijn uitgegaan van 28%. De afgelopen jaren lag de winstgevendheid van Facebook nog beduidend hoger en ook de winstgevendheid die voor de komende jaren op basis van consensusprognoses te schatten is ligt hoger dan de 28% die wij hebben verondersteld.

Uitgaande van een scenario waarin Facebook de komende tien jaar geen dividend uitkeert ramen wij de intrinsieke waarde op US $ 328,- per aandeel. Zie voor de gemaakte rekensom ook deze PDF-link.

[Met het PDF-bestand erbij is onderstaande uitleg wat beter te volgen!]

Na het tiende jaar is onze impliciete veronderstelling dat Facebook weliswaar nog bovengemiddeld winstgevend is maar vanaf dan 100% van de winst als dividend uitkeert. Blijken al onze aannames correct dan bedraagt het (genormaliseerde) eigen vermogen van Facebook over 10 jaar US $ 202,35 per aandeel. Bij een rentabiliteit van 28% levert dat dan een winst op van US $ 56,66.

Om een dergelijke winst te behalen wanneer van bovengemiddelde winstgevendheid geen sprake zou zijn zou theoretisch gezien een bedrag nodig zijn van US $ 708,24 (US $ 56,66 gedeeld door 0,08). Dit bedrag is door ons weer naar het heden verdisconteerd, tegen een discontovoet van 8%.

Toegegeven, alle aannames hebben een behoorlijke impact op de vermeende intrinsieke waarde. Onderschat daarom ondanks alle ogenschijnlijke wiskundige precisie het belang van gezond verstand bij het doen van intrinsieke waarderamingen absoluut niet!

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we (sinds kort) aandelen Facebook.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden