Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze strategie

Categorie

Onze strategie is simpel maar daarmee niet per definitie ook eenvoudig. Beleggers vragen er ons dikwijls naar en vandaar de uitleg hieronder.

Focus allereerst op kwaliteit

Hoewel wij absoluut value-beleggers zijn focussen wij niet op de meest goedkope aandelen. Aan de meest goedkope aandelen behoren heel dikwijls heel zwakke bedrijven met hoogst twijfelachtige toekomstperspectieven toe.

Wij focussen allereerst juist op de allersterkste bedrijven die wij wel als compounders aanduiden. Het gaat hierbij om bedrijven met een heel sterke competitieve positie (vanwege bijvoorbeeld een sterke merknaam of netwerkeffecten), gunstige vooruitzichten voor de langere termijn en met een aandeelhoudersvriendelijk management.

En pas dan op waardering

Aandelen van compounders - we hebben er zelf inmiddels enkele tientallen geïdentificeerd - kopen we niet zomaar. Nee, dat doen we alleen wanneer er sprake is van een forse korting (in Buffett-termen: een 'margin of safety') op de vermeende intrinsieke waarde.

Is de intrinsieke waarde van een compounder correct geschat dan profiteert een belegger van een tweetal ontwikkelingen. Namelijk van waardecreatie bij het onderliggende bedrijf zelf enerzijds, en van het afnemen van de mate van onderwaardering anderzijds.

Belangrijk te weten: de intrinsieke waarde is altijd een schatting. Zelf zijn we daarom ook niet bepaald geïnteresseerd wanneer we aandelen kunnen kopen tegen een koers die slechts een paar procent onder de vermeende intrinsieke waarde ligt. Maar een ander verhaal wordt het wanneer aandelen van een compounder gekocht kunnen worden met een korting van tientallen procenten...

Een actueel voorbeeld

Een voorbeeld van een bedrijf dat door ons als een aantrekkelijk gewaardeerde compounder is bestempeld is de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Aan dit bedrijf is wereldwijd het meeste geld toevertrouwd en dat levert voor BlackRock zelf aantrekkelijke inkomsten op.

Onze analyse van BlackRock, verschenen in de meest recente editie van Effect (het beleggersblad van de Vereniging van Effectenbezitters) is beschikbaar via deze link (PDF-bestand):

Voor ValuePortfolio kochten we op 24 oktober aandelen BlackRock voor US $ 381,84 per aandeel. Ter volledigheid: de intrinsieke waarde van een aandeel BlackRock schatten we met US $ 740,- per aandeel een stuk hoger in. Wanneer we een compounder tegen een dergelijke korting in onze ValuePortfolio kunnen krijgen (die gevuld is met dit soort aandelen) dan doen we dat maar wat graag!

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen BlackRock.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden