Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Uw beleggingshorizon

Categorie

Er bestaat geen enkele twijfel over: gespreid beleggen in aandelen vormt voor de langere termijn de allerbeste keuze. Graag wijzen we wat dit betreft nog eens op een grafiek van professor Jeremy Siegel waarin hij het voor inflatie gecorrigeerde rendement van verschillende beleggingscategorieën toont vanaf 1802.

Neemt u even de tijd om de grafiek te bekijken. De resultaten zijn nogal opmerkelijk...

Een euro geïnvesteerd in kortlopende obligaties ('Bills') zou - gecorrigeerd voor inflatie - zo'n 300 keer zoveel waard zijn geworden. De koopkracht van een euro geïnvesteerd in langlopende obligaties ('Bonds') zou met ongeveer een factor 1.500 toegenomen zijn.

De koopkracht van een euro belegd in goud is in ruim twee eeuwen amper verviervoudigd. Maar werkelijk alles valt in het niet bij wat gespreid beleggen in aandelen zou hebben opgeleverd: namelijk een koopkrachtstijging met een factor 930.000 (een gemiddelde jaarlijkse toename van 6,7%).

Hoeveel in aandelen?

Op korte termijn kunnen aandelen (maar andere beleggingscategorieën eveneens!) fors fluctueren. Daarom is gangbaar dat bij een kortere beleggingshorizon aanbevolen wordt een kleiner percentage in aandelen te beleggen en een groter percentage in obligaties.

Bij een horizon van vijf jaar is een aanbevolen verhouding tussen aandelen en obligaties van 60:40 vrij gangbaar. Bij tien jaar een verhouding van 80:20 en bij vijftien jaar een verhouding 90:10 (dus 90% in aandelen beleggen en 10% in obligaties). Zelf hanteren we voor onszelf een verhouding van 100:0.

Voor vrijwel iedereen geldt dat de beleggingshorizon langer is dan in eerste instantie gemeend. Soms wordt gedacht dat de horizon eindigt op het moment dat gestart wordt geld aan een portefeuille te onttrekken. In werkelijkheid ligt de verwachte gemiddelde bestaansduur van de portefeuille dan vele jaren in de toekomst. In dat geval (vrijwel) volledig voor aandelen kiezen is dan eigenlijk rationeel.

Ook wanneer u wat geld aan (klein)kinderen wilt nalaten schuift de horizon van uw portefeuille al heel vlot op. Rationeel is ook in dat geval al snel (vrijwel) volledig in aandelen te beleggen. Wanneer u uw beleggingshorizon te kort inschat - die kans is best groot - dan is goed denkbaar dat het gewicht aandelen in uw portefeuille te laag is. Daarmee doet u zichzelf dan waarschijnlijk te kort...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden