Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Hoe lager, hoe hoger

Categorie

Dalen de benzineprijzen dan leidt dat bij menig automobilist tot tevredenheid.

Stunt een supermarkt met prijskortingen dan loopt het storm.

En zijn bij McDonald's de hamburgers in de aanbieding dan hangt menigeen de vlag uit.

Zijn aandelen goedkoper geworden? Dan trekken de gezichten van beleggers dikwijls wit weg en valt er in de media uitvoerig te lezen over het drama dat beleggers treft...

Bovenstaande is niet logisch. Want net als automobilisten en de klanten van supermarkten en McDonald's zijn ook de meeste beleggers de komende jaren per saldo koper, van aandelen in dit geval. En als koper zou je blij moeten zijn met lagere prijzen.

Veel beleggers zijn zich er niet van bewust dat ze de eerstkomende tijd per saldo zelf koper zullen zijn, en dat lagere koersen zo bezien dus gunstig zijn. Bovendien is menig belegger ook indirect koper van aandelen vanwege de inkoop van eigen aandelen waarvan bij heel wat bedrijven sprake is.

Hoe lager, hoe hoger

De bedrijfseconomische oftewel intrinsieke waarde van een bedrijf is simpelweg de huidige waarde van alle toekomstige winst. Deze waarde is in tegenstelling tot de beurskoers zelf vrij stabiel maar onmogelijk precies vast te stellen (de toekomst is per definitie onzeker!). Uiteindelijk echter tendeert de beurswaarde richting de intrinsieke waarde.

Een voorbeeld. U heeft de intrinsieke waarde van een bedrijf op EUR 2.000,- geraamd en er zijn in totaal tien aandelen. De vermeende intrinsieke waarde per aandeel bedraagt dan EUR 200,-.

De beurskoers van ditzelfde bedrijf bedraagt opmerkelijk genoeg slechts EUR 100,- (zelf hebben we enkele aandelen in portefeuille waarvan we de intrinsieke waarde op ruim het dubbele van de beurskoers ramen). Het bedrijf in dit voorbeeld wil voor EUR 300,- eigen aandelen gaan inkopen.

Vanwege de inkoop van eigen aandelen daalt het aantal aandelen met drie om daarmee op zeven uit te komen. De intrinsieke waarde (de huidige waarde van alle toekomstige winst) is onveranderd zodat de intrinsieke waarde PER AANDEEL is toegenomen van EUR 200,- tot EUR 285,- (EUR 2.000,- / 7).

Zou de inkoop van eigen aandelen tegen nog lagere koersen hebben plaatsgevonden dan zou de intrinsieke waarde per resterend aandeel nog hoger zijn uitgevallen.

Dalende koersen zoals recent stemt veel beleggers somber. In werkelijkheid echter zijn de meeste beleggers de komende jaren zoals gezegd per saldo koper van aandelen en zijn lagere koersen dus eigenlijk gunstig. En wanneer ook nog eigen aandelen worden ingekocht tegen een koersniveau dat duidelijk onder de intrinsieke waarde ligt geldt uiteindelijk: hoe lager, hoe hoger.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden