Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Focus op de bekende bekendheden

Categorie

De voormalige minister van Defensie van de Verenigde Staten Donald Rumsfeld stelde - vrij vertaald - eens het volgende: "Er bestaan 'bekende bekendheden', dit zijn de zaken die we weten. En er zijn 'bekende onbekenden' oftewel zaken waarvan we weten dat we ze niet weten. En dan zijn er nog 'onbekende onbekenden', zaken waarvan we niet weten dat we ze niet weten."

Het is opmerkelijk hoeveel tijd beleggers spenderen aan de zogeheten bekende onbekenden. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit-ontwikkeling, de groei in China, grondstoffen, de ontwikkeling van de olieprijs, beleid van centrale banken en uitkomsten van politieke verkiezingen.

Tweede orde-effect

Probleem is niet enkel dat bekende onbekenden zich dikwijls lastig - zo niet onmogelijk – laten voorspellen. Bijkomend punt voor beleggers is dat tevens ingeschat moet worden wat reeds in de koersen is ingeprijsd, en hoe de aandelenmarkt op een bepaalde ontwikkeling zou reageren. Nou, succes daarmee...

Dan zijn er nog de genoemde onbekende onbekenden, ontwikkelingen van mogelijk grote invloed die vooralsnog door vrijwel niemand worden opgemerkt. Denk bijvoorbeeld aan de terreuraanslagen van september 2001. Het is onmogelijk de gevolgen van iets te voorspellen waarvan je geen weet hebt.

Een indirect gevolg van het al te zeer focussen op bekende onbekenden is dat beleggen opschuift richting gokken (een bepaalde verkiezingsuitslag wordt werkelijkheid, of niet) en - heel wel mogelijk - dat minder in aandelen wordt belegd dan rationeel zou zijn. Gevolg is het mislopen van rendement en over langere periodes bezien is dit negatieve gevolg bijna niet te overschatten.

Focus op bekende bekendheden

Waar bij beleggen dan wel op te focussen? Neem een voorbeeld aan 's werelds beste belegger en focus vooral op de bekende bekendheden.

Beleg gespreid in goede bedrijven oftewel bedrijven met een sterke competitieve positie, gunstige vooruitzichten voor de langere termijn en met een aandeelhoudersvriendelijk management. Aandelen van dergelijke bedrijven tenderen uiteindelijk opwaarts.

Waak ervoor zelfs voor de allerbeste bedrijven niet een al te hoge prijs te betalen (dan duurt het lang voordat de intrinsieke waarde dat prijsniveau overtreft!) en focus evenmin op de koersontwikkeling op korte termijn. Menig belegger zou beter af zijn door - in lijn met Warren Buffett - vooral te focussen op de zogeheten bekende bekendheden, en wat minder op de bekende onbekenden...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden