Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Wat is uw exit-strategie?

Categorie

Waar bibliotheken zijn volgeschreven over het kopen van aandelen is er relatief weinig aandacht voor het moment van verkoop. Voor onze eigen modelportefeuille ValuePortfolio voerden we dit jaar nog geen enkele verkoop uit (aankopen evenmin) maar het rendement sinds januari bedraagt intussen al wel weer 16,5%. Hiermee is een nieuwe recordstand bereikt.

Hieronder volgt een toelichting op onze verkoopoverwegingen waarmee u vermoedelijk ook zelf uw voordeel mee kunt doen...

Hele portefeuille

Wij veronderstellen dat aandelenmarkten zich op korte termijn niet laten timen. Mits uw beleggingshorizon voldoende lang is (ten minste vijf jaar) menen wij dat het verstandig is volledig in aandelen te zijn belegd. Dit afgezien van een eventuele periode van opbouw van de portefeuille.

De opbouwperiode van ValuePortfolio buiten beschouwing gelaten is deze daadwerkelijk bestaande modelportefeuille voortdurend vrijwel volledig in aandelen belegd.

Individuele posities

Wat de individuele posities betreft onderscheiden wij drie mogelijke redenen om tot verkoop over te gaan.

Eerste reden om tot verkoop te besluiten is de realisatie dat we een fout hebben gemaakt in de beoordeling van de competitieve positie. Omdat deze minder sterk is dan wijzelf aanvankelijk hadden verondersteld (zo'n aandeel had eigenlijk helemaal niet gekocht moeten worden!). Of omdat de competitieve positie tanende blijkt te zijn, bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe concurrenten.

Tweede mogelijke reden voor ons om tot verkoop van een individuele positie over te gaan is het bereiken van de geraamde intrinsieke waarde. Bij ValuePortfolio lopen we deze ramingen eens per kwartaal langs. Is van vermeende onderwaardering niet langer sprake dan is verkoop een heel logische beslissing.

Derde mogelijke reden voor verkoop heeft te maken met het vrijmaken van gelden. Hebben we een ander bedrijf in het vizier met een ten minste vergelijkbare competitieve positie maar welke aantrekkelijker gewaardeerd is dan vormt dat eveneens een logische aanleiding verkoop te overwegen. Van de minst ondergewaardeerde positie(s) dus om zodoende gelden vrij te spelen voor de aantrekkelijkere belegging.

Een heldere exit-strategie voorkomt dat emoties die u bij beleggen dikwijls op het verkeerde been zetten impact op uw beleggingsbeslissingen krijgen. Overdenk uw eigen exit-strategie en grote kans dat uw beleggingsresultaten erdoor zullen verbeteren.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden