Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

De intrinsieke waarde van uw portefeuille

Categorie

Vrijwel alles kan een goede belegging zijn mits de prijs goed is. En of de prijs goed is, is afhankelijk van de waarde. Als belegger is van groot belang te weten dat prijs en waarde aan elkaar gelijk kunnen zijn maar heel dikwijls ook behoorlijk van elkaar afwijken.

De intrinsieke waarde van een bedrijf is altijd een schatting. Het gaat - in de woorden van Warren Buffett - om alle winst van een bedrijf tot 'de dag des oordeels' verdisconteerd tegen een bepaald rentepercentage. Een belegging is aantrekkelijker naarmate de vermeende korting - het verschil tussen de prijs oftewel beurskoers en de intrinsieke waarde - groter is.

Nauwelijks houvast

En bij beleggingsfondsen? Daar geldt precies hetzelfde en geldt dus ook dat instappen aantrekkelijker is wanneer de vermeende korting groter is.

Maar vrijwel geen beleggingsfonds dat beleggers informeert over de geschatte intrinsieke waarde (per participatie) en de daarmee samenhangende korting. Vermoedelijk omdat de beheerders zelf geen ramingen van de intrinsieke waarde maken. Zonder deze informatie is het lastig te bepalen of het een aantrekkelijk moment is om in een bepaald beleggingsfonds in te stappen.

Vrijwel de enige houvast die beleggers bij veel fondsen hebben is de rendementsontwikkeling zelf. Gevolg daarvan is dat beleggers vooral instappen wanneer het rendement een tijd goed is geweest, en uitstappen na een 'slechte' periode. En gevolg daarvan is weer dat beleggers in beleggingsfondsen vaak een beduidend slechter rendement behalen dan het desbetreffende fonds zelf.

Uniek in Nederland

Uniek aan ons beleggingsfonds ValueMachinesFund waarmee we afgelopen jaar gestart zijn is dat we wél informeren over de vermeende intrinsieke waarde par participatie en de korting (ook wel 'margin of safety' genoemd). Deze informatie helpt om te bepalen of van een aantrekkelijk instapmoment sprake is aan de hand waarvan participanten mogelijk zelfs een beter rendement kunnen behalen dan ValueMachinesFund zelf.

Overigens kwam het nettorendement van ValueMachinesFund over het afgelopen kwartaal uit op 17,6%. De participatiewaarde per 31 maart 2019 bedroeg EUR 108,7799 en de geschatte intrinsieke waarde per participatie EUR 170. Daarmee bedraagt de geschatte korting van ValueMachinesFund per begin deze maand 36%.

Wilt u trouwens ook zelf op de hoogte blijven van de participatiewaarde, de geschatte intrinsieke waarde en de geschatte korting van ValueMachinesFund (eens per maand)? Meldt u zich dan vrijblijvend aan via deze link.

Intrinsieke waarde gestaag omhoog

De vermeende korting bij ValueMachinesFund zal in de toekomst in een bepaalde bandbreedte fluctueren terwijl de intrinsieke waarde gestaag omhoog zal gaan. Dit laatste hangt allereerst samen met het gespreid beleggen in bedrijven die onderliggend meer waard worden (zogeheten 'compounders'). Onze intrinsieke waarderamingen lopen wij eens per kwartaal opnieuw langs.

De tweede factor die bijdraagt aan een stijgende intrinsieke waarde per participatie hangt samen met onze maandelijkse portefeuille-optimalisatie: stijgt een aandeel tot in de buurt van de intrinsieke waarde dan brengen we zo'n belegging geleidelijk in gewicht terug. Ter vervanging kopen we aandelen met een hogere vermeende korting waardoor de intrinsieke waarde per participatie wordt gestuwd.

Of u nu zelf een eigen portefeuille beheert of een voorkeur heeft voor het beleggen in fondsen, in beide gevallen geldt dat beleggingen aantrekkelijker zijn wanneer de korting groter is. De aanpak die wij bij ValueMachinesFund toepassen om de intrinsieke waarde per participatie gestaag te stuwen is grotendeels ook toepasbaar bij het beheren van een eigen portefeuille...


PS: Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden