Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze kijk op dividend

Categorie

Er zijn heel wat beleggers die verzot zijn op dividenduitkeringen. Zij beschouwen dividend dikwijls vooral als een mooie bron van extra inkomsten.

Wij echter beschouwen dividend als wat het eigenlijk is: een optie van het management voor de allocatie van kapitaal. De andere opties hiervoor zijn investeren in het bedrijf zelf, overnames en de inkoop van eigen aandelen.

Pas op met hoge dividenden

Zo nu en dan vragen beleggers ons eens te kijken naar een aandeel dat aantrekkelijk zou zijn vanwege een heel hoog dividendrendement. Een hoog dividendrendement alleen is echter volstrekt onvoldoende om een aandeel als aantrekkelijk te kunnen bestempelen.

Soms keren bedrijven dividend uit terwijl er daarvoor helemaal geen geld is. Om dan toch dividend te kunnen betalen wordt soms aan rendabele investeringen in het bedrijf zelf voorbijgegaan. En in weer andere gevallen gaan bedrijven extra leningen aan om maar dividend te kunnen blijven betalen.

Nog wat vreemder zijn de gevallen waarbij bedrijven extra aandelen uitgeven om vervolgens met het opgehaalde geld dividend uit te keren. Om de uitgifte van extra aandelen een succes te maken wordt hiervoor vaak een dure zakenbank ingeschakeld.

Koopt u nooit een aandeel vanwege het dividend alleen. En bent u zich ervan bewust dat bij een heel hoog dividendrendement de markt kennelijk al voorsorteert op een dividendverlaging. Goede kans dat u het hoge dividend dan helemaal niet krijgt maar - mogelijk - wel wordt opgezadeld met een stevig koersverlies (wanneer de dividendverlaging daadwerkelijk bekendgemaakt wordt).

Berkshire Hathaway als voorbeeld

Bij de meeste aandelen in onze eigen portefeuille is het dividendrendement niet zo hoog. Wij beleggen bij grote voorkeur in bedrijven die structureel heel winstgevend zijn (altijd terug te voeren op competitieve voordelen!). En de voorkeur gaat hierbij uit naar bedrijven die een groot deel van de winst - het liefst alles - herinvesteren tegen opnieuw een hoog rendement.

Een mooi voorbeeld van hoe wij tegen dividenden aankijken vormt Buffett's investeringsvehikel Berkshire Hathaway. Dit bedrijf keerde in vijftig jaar tijd slechts eenmaal een klein dividend uit, en Buffett stelt daarvan nog altijd spijt te hebben. Goed beschouwd dus vrijwel nooit.

Maar juist doordat Berkshire Hathaway geen dividend heeft betaald kon alle winst voortdurend geherinvesteerd worden. Tegen opnieuw een hoog rendement met als gevolg dat Berkshire Hathaway onder aanvoering van Warren Buffett heeft kunnen uitgroeien van een falend textielbedrijf tot een van 's werelds meest waardevolle bedrijven.

Was bij Berkshire Hathaway structureel een groot deel van de winst als dividend uitgekeerd dan was het succes lang niet zo extreem geweest. En Buffett's bijzondere aandeelhoudersvergaderingen - afgelopen zaterdag bezocht door circa 40.000 beleggers waaronder een groep Nederlanders en Belgen - waren er dan heel waarschijnlijk nooit geweest.

DISCLOSURE: Voor eigen rekening hebben we aandelen Berkshire Hathaway in bezit.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden