Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Werkt value-beleggen niet meer?

Categorie

Nooit eerder waren value-aandelen relatief gezien zo aantrekkelijk geprijsd als nu. Nooit is dan misschien wat overdreven maar in ieder geval waren value-aandelen decennialang niet zo goedkoop ten opzichte van het marktgemiddelde (zie ook bijvoorbeeld dit MarketWatch-artikel).

De korting is logisch

Value-aandelen worden dikwijls geclassificeerd als aandelen met een lage koers/boekwaarde-verhouding of met een lage koers/winst-verhouding. En groeiaandelen als de tegenpolen daarvan.

Van de bedrijven achter dergelijke value-aandelen verwachten beleggers voor de toekomst vaak niet veel goeds. En vandaar ook de lage koers/boekwaarde- en koers/winst-verhoudingen. Bij groeiaandelen geldt juist het omgekeerde: hier anticiperen beleggers juist alvast op een rooskleurige toekomst.

Eigenlijk is het heel logisch dat dergelijke value-aandelen nu relatief heel aantrekkelijk lijken, en groeiaandelen duur. De zeer lage rente momenteel maakt de verwachte winsten van groeiaandelen in de verre toekomst immers extra waardevol (bij een lagere rente is de huidige waarde van toekomstige winsten hoger). Het forse verschil in waardering in termen van koers/boekwaarde- en koers/winst-verhoudingen is zo bezien niet vreemd.

Warren Buffett

Zelf houden we er overigens - in lijn met Warren Buffett - een andere definitie van value-beleggen op na. Wij zien value-beleggen namelijk als het beleggen in bedrijven waarvan de vermeende intrinsieke waarde substantieel boven de beurswaarde ligt.

In zijn aandeelhoudersbrief van 1992 stelt Buffett al dat er eigenlijk helemaal geen verschil tussen waarde- en groeiaandelen bestaat:

"We view that as fuzzy thinking (in which, it must be confessed, I myself engaged some years ago). In our opinion, the two approaches are joined at the hip: growth is always a component in the calculation of value, constituting a variable whose importance can range from negligible to enormous and whose impact can be negative as well as positive."

Vrij vertaald: "Wij zien hierin een onlogische gedachtegang (waaraan ik mijzelf, ietwat pijnlijk om te moeten toegeven, eerder ook schuldig heb gemaakt). Naar ons oordeel is van een onderscheid geen sprake: groei vormt altijd een onderdeel bij het berekenen van de waarde, en het belang daarvan varieert van verwaarloosbaar tot enorm en kan zowel negatief als positief zijn."

De zienswijze van Buffett - wij denken er exact hetzelfde over - verklaart waarom we verschillende typische 'groeiaandelen' als aantrekkelijke value-aandelen beschouwen die we bovendien ook nog in onze modelportefeuille ValuePortfolio hebben opgenomen...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden