Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze kijk op aandeleninkoop

Categorie

Veel bedrijven waarin we zelf beleggen besteden geld aan het inkopen van eigen aandelen. Dat zou, zo wordt soms gemeend, een praktijk zijn waarmee enkel aandeelhoudersbelangen zijn gediend. En vandaar dat sommige Amerikaanse politici nu van mening zijn dat aandeleninkoop wettelijk beperkt zou moeten worden. De gedacht is dat er dan meer geld overblijft voor echte investeringen.

Hoewel bovenstaande in eerste instantie logisch lijkt wordt vergeten dat de bedrijven die veel eigen aandelen inkopen vaak helemaal geen tekort aan geld voor investeringen hebben. Er is juist een overschot aan geld en een tekort aan aantrekkelijke herinvesteringsmogelijkheden.

Een ander belangrijk punt dat soms vergeten wordt is dat geld waarmee eigen aandelen worden ingekocht niet plotseling verdwijnt. Aandeleninkoop is vergelijkbaar met iedere andere transactie in een economie. Degene die aandelen aan het bedrijf verkoopt ontvangt daarvoor immers ook gewoon een geldbedrag.

Slapend geld wordt wakker

De verkopende belegger kan met het ontvangen geld bijvoorbeeld uit eten gaan waarmee het geld voor een deel wordt omgezet in loon voor de restaurantmedewerkers. Hij of zij kan er ook mee op vakantie gaan, boodschappen betalen of een bedrijf starten. Geld dat eerder op een rekening lag te slapen wordt door aandeleninkoop weer geactiveerd.

Maar is het niet juist zo dat de kans groot is dat de verkopende belegger het geld gebruiken zal om weer andere aandelen te kopen? Zeker. Maar ook dan geldt weer dat bij zo'n transactie tegenover iedere koper een verkoper staat die daadwerkelijk geld in handen krijgt.

Punt is dat door aandeleninkoop geld verplaatst wordt van plekken waar het weinig productief is naar productievere plekken. Voor een economie in totaliteit is dat positief.

Profijt van lagere koersen

Aandeleninkoop zou, zo wordt soms gemeend, enkel de aandeelhoudersbelangen dienen. Maar of dat daadwerkelijk het geval is hangt af van de prijs die voor de aandelen wordt betaald, en de (intrinsieke) waarde die het bedrijf ermee verkrijgt. Hoe lager de prijs, hoe aantrekkelijker inkoop van eigen aandelen is.

Zelf zijn wij vrijwel volledig belegd in aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven. Het lijkt misschien wat vreemd maar ondanks het volledig belegd zijn hebben ook wij juist profijt van dalende koersen. De extra aandelen die daardoor kunnen worden ingekocht maken namelijk dat de portefeuille over enige tijd des te meer waard zal zijn...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden