Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Rationeel optimisme

Categorie

We leven in opmerkelijke tijden. Voor obligaties met een totale waarde van meer dan 15 biljoen euro - een biljoen is duizend miljard - is tegenwoordig sprake van een negatieve rente.

Bijna niet te bevatten is dat beleggers voor het 'privilege' van het bezitten van junk bonds tegenwoordig ook steeds vaker geen rente meer krijgen maar juist moeten betalen. Kredietbeoordelaars schatten de kwaliteit van zulke obligaties niet bepaald hoog in en vandaar dat ze ook wel rommelobligaties worden genoemd.

Wij zien in bovenstaande een teken van het economisch pessimisme momenteel dat overigens eveneens een maatschappelijke dimensie heeft. Zo zijn er volop personen die menen dat de levensstandaard de voorbije decennia er niet beter op geworden is, en dat de wereld alsmaar verder verslechtert. Zelf deden we eerder al eens een pleidooi voor optimisme.

Aandelen versus obligaties

De bekende Amerikaanse beursindex S&P 500 rendeerde sinds 1928 gemiddeld zo'n 9,5% per jaar. En Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar gemiddeld 4,7% per jaar. Het verschil tussen beide van gemiddeld 4,8% per jaar zou sinds 1928 geresulteerd hebben in een verschil met een factor 52 qua opgebouwd vermogen.

Voor de S&P 500 is nu sprake van een koers/winst-verhouding van 16,5 wanneer wordt uitgegaan van de winsten die voor komend jaar worden verwacht. Dit resulteert in een winstrendement (winst/koers-verhouding) van 6,1%. Het rendement dat echter te verwachten is ligt hoger...

Zo geldt ten eerste dat een deel van de winsten worden ingehouden en bedrijven weten dit geld - gemiddeld - tegen een aantrekkelijk rendement te herinvesteren. En ten tweede is er nog de inflatie, in de Verenigde Staten nu circa 1,8%. Opgeteld komt het jaarrendement dat voor het komende decennium mag worden verwacht in de buurt van het historische gemiddelde van 9,5%.

Voor Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar bedraagt het rendement nu 1,6%. Het verschil qua te verwachten rendement van aandelen (9,5%) versus obligaties (1,6%) bedraagt daarmee momenteel 7,9% en dat is fors meer dan het genoemde historische rendementsverschil van 4,8%.

Beleggers rekenen er kennelijk op dat de bedrijfswinsten op korte termijn aanzienlijk zullen dalen, dat de rente vlot zal verdrievoudigen of dat sprake zal zijn van een combinatie van beide. Het is een eenvoudige rekensom die laat zien hoe pessimistisch beleggers onderhand geworden zijn.

Zelf vol belegd

Warren Buffett stelt dat het systeem van de vrije markt het menselijke potentieel ontketend heeft. En niets lijkt erop te wijzen dat dit menselijk potentieel reeds volledig is benut. Vanzelfsprekend geldt natuurlijk wel dat het uiterst lastig is een goede voorstelling te maken van een toekomst vol met nieuwe, nu nog niet uitgevonden uitvindingen.

Van de bedrijfswinsten in het algemeen - en die van de bedrijven in onze eigen portefeuille eveneens - is onze inschatting dat ze gewoon verder zullen stijgen. Een ontwikkeling logischerwijs gevolgd door stijgende koersen. Zelf zijn we om die reden volledig in aandelen belegd. In de pessimistische stemming momenteel zien we vooral een aantrekkelijke kans voor lange termijnbeleggers...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden