Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Kunde of geluk?

Categorie

ValuePortfolio*, onze modelportefeuille waarbij we van EUR 100.000,- een miljoen euro willen maken, staat dit jaar alweer 34,03% hoger (per 18 oktober). Is dit rendement nu een gevolg van kunde, of van geluk?

Het eerlijke antwoord is dat een antwoord op de hierboven gestelde vraag eigenlijk niet te geven is. Een onderscheid maken tussen kunde en geluk is vrijwel niet mogelijk wanneer enkel naar het rendement over een relatief korte periode gekeken wordt.

Het gaat om het proces

Hecht u bij het beoordelen van ValuePortfolio, of beleggingsfondsen meer in het algemeen, weinig waarde aan het rendement behaald over een korte periode (tenminste iedere periode korter dan een jaar). Ook een heel gedegen aanpak levert op de korte termijn soms een slecht rendement op, en vice versa.

Focust u vooral op het beleggingsproces. Van belang is dat sprake is van een helder, gedegen en consistent uitgevoerd proces; fraaie resultaten op de langere termijn vormen als het ware het bewijs van het succes van het gevolgde proces. Dit gesteld hebbende is het een goed moment nog eens in te gaan op het beleggingsproces bij ValuePortfolio en het type beleggingen waar we op richten:

- Focus op kwaliteit: onze duidelijke voorkeur gaat uit naar bedrijven die structureel bovengemiddeld winstgevend zijn; kwaliteitsbedrijven met duurzame competitieve voordelen.

- Gunstige vooruitzichten: de voorkeur gaat sterk uit naar bedrijven met gunstige vooruitzichten: een verwachte toekomstige winstgroei van ten minste 10% per jaar.

- Beoordeling management: we hebben een voorkeur voor bedrijven waarbij het management nadrukkelijk op de (lange termijn) aandeelhoudersbelangen is gericht.

- Let op de waardering: ook voor aandelen van kwaliteitsbedrijven is het van belang niet teveel te betalen. Enkel in geval van een aantrekkelijke waardering overwegen we aankoop.

- Voldoende spreiding: niet iedere belegging wordt een succes. Middels spreiding (15 tot 25 verschillende aandelen) is het risico van het beleggen in individuele aandelen sterk in te perken.

- Periodiek beoordelen van de intrinsieke waarde: de intrinsieke waarderamingen van de aandelen in onze ValuePortfolio worden ieder kwartaal opnieuw beoordeeld en dan zo nodig bijgesteld.

Het gehanteerde proces zorgt ervoor dat ValuePortfolio voortdurend kan bestaan uit aantrekkelijk gewaardeerde, waardecreërende bedrijven. Qua rendement biedt dat beslist geen garantie voor de korte termijn (dit jaar: plus 34,03% per 18 oktober) maar het onderliggende beleggingsproces maakt wel degelijk dat we alle vertrouwen hebben in een fraaie rendementsontwikkeling van ValuePortfolio op termijn...


* Naar aanleiding van verschillende verzoeken van beleggers werken we achter de schermen aan de start van 'ValuePortfolio 2020' later dit jaar.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden