Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Wordt Trump herkozen?

Categorie

In een recent gesprek met een belegger kwam UnitedHealth Group ter sprake, een beursgenoteerde Amerikaanse zorgverzekeraar waarvan we aandelen bezitten. Zijn vraag: of wij ons geen zorgen maken over het politieke risico momenteel vanwege mogelijke politieke verschuivingen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan voor UnitedHealth.

Al te veel zorgen maken wij ons hierover niet, al is het alleen maar omdat UnitedHealth slechts een van de ongeveer twintig verschillende posities in onze portefeuille is.

Bovendien is UnitedHealth momenteel lager gewaardeerd dan het eigen langjarige gemiddelde (in termen van koers/winst-verhouding). Kennelijk is een voor UnitedHealth ongunstig bestempeld scenario in ieder geval deels al in de beurskoers verdisconteerd.

Maar goed, stel dat...

Voor een grondige herziening van het Amerikaanse zorgsysteem is niet enkel een nieuwe president vereist maar tevens een machtsverschuiving in het Amerikaanse Congres. En met de aanzienlijke invloed van medisch georiënteerde lobbygroepen - die belang hebben bij een status quo - is dan nog niet gerekend.

Maar stel dat het toch gebeurt, is dat dan dramatisch voor UnitedHealth? Waarschijnlijk niet. UnitedHealth is dermate verweven in het Amerikaanse zorgsysteem - dit bedrijf is meer dan een aanbieder van zorgverzekeringen alleen - dat het vermoedelijk eveneens bij veranderde spelregels wel manieren zal vinden om zelf heel winstgevend te blijven. Bij herzieningen van het Amerikaanse zorgsysteem - klein én groot - is dat in ieder geval bij UnitedHealth altijd nog het geval geweest.

Een herverkiezing van president Trump?

Bij een herverkiezing van president Trump komend jaar lijkt een voortzetting van het huidige beleid het meest waarschijnlijk. En wij menen zelf dat menigeen de kans daarop lijkt te onderschatten...

Sinds 1900 zijn er negentien Amerikaanse presidenten geweest van wie er zeventien een gooi deden naar een herverkiezing (de twee anderen - Harding en Kennedy - overleden tijdens hun presidentschap). Van deze zeventien keer dat een gooi naar een herverkiezing is gedaan werd de zittende president twaalf keer herkozen. Een zittende president heeft duidelijk meer kans opnieuw gekozen te worden dan de politieke uitdager.

Tijdens vijf van de zeventien verkiezingsrondes was sprake van een recessie. In al die gevallen werd de zittende president niet herkozen. In de twaalf andere gevallen werd de zittende president juist herkozen, ongeacht wie de politieke uitdager was. De zittende president claimt verantwoordelijk te zijn voor de economische voorspoed, en dat is dan kennelijk genoeg voor herverkiezing.

Recessies zijn lastig te voorspellen, maar niets wijst ons erop dat de Verenigde Staten komend jaar in een recessie zouden belanden. Een garantie biedt dit natuurlijk niet, maar alles overziend lijkt een scenario van een herverkiezing van president Trump - en daarmee grosso modo een instandhouding van het gevoerde (zorg)beleid - zo'n onlogische aanname nog niet.

Wat beleggen betreft is en blijf onze suggestie bovenal om vast te houden aan het gespreid beleggen in aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsbedrijven, zoals UnitedHealth. De spreiding zorgt ervoor dat wanneer het met een bepaalde positie in de portefeuille - al dan niet tijdelijk - niet goed gaat de portefeuille in totaliteit doorgaans toch nog prima blijft presteren... 

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen UnitedHealth Group.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden