Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Het ideale bedrijfsmodel (12 criteria)

Categorie

Zo nu en dan worden we benaderd door jongeren met een interesse in ondernemerschap. En ons is ook bekend dat onze berichten over beleggen bij ondernemers - en personen die als ondernemer denken - in de smaak vallen. Toeval is dit waarschijnlijk allemaal niet: ondernemerschap en beleggen hebben veel meer met elkaar gemeen dan aanvankelijk dikwijls wordt verondersteld.

Warren Buffett merkte over de link tussen ondernemerschap en beleggen eens het volgende op:

"I am a better investor because I am a businessman and a better businessman because I am an investor."

Inmiddels is het alweer een heel aantal jaar geleden dat we zelf een zeer interessant, tientallen jaren oud maar eigenlijk tijdloos artikel over ondernemerschap zijn tegengekomen. Een artikel over het ‘ideale bedrijfmodel’ met een opsomming van 12 criteria hiervoor.

Grotere kans op succes

Juist in de opstartfase van een bedrijf worden - vaak onbewust - keuzes gemaakt die van groot belang zijn op het uiteindelijke succes of falen. Overweegt u zelf een bedrijf te starten (of kent u iemand die dat overweegt), loopt u dan het lijstje onder dit bericht eens zorgvuldig door. Suggestie is te proberen aan zoveel mogelijk van de 12 criteria van het 'ideale bedrijfsmodel' te voldoen.

Kent u een startende ondernemer? Stuurt u hem of haar dit artikel dan ook gerust toe. Door onderstaande 12 criteria vanaf het eerste begin goed te overdenken wordt de kans op succes namelijk substantieel vergroot!


DE TWAALF CRITERIA VAN HET IDEALE BEDRIJFSMODEL*

1) Bij het ideale bedrijf is 'de wereld' uw klant.
- In plaats van dat uw producten of diensten enkel een lokale buurt of zelfs een hele stad bedienen, heeft u in het ideale geval de 'hele wereld' als potentiële klant.

2) Het product of de dienst kent een 'inelastische vraag'.
- Inelastisch betekent simpelweg dat mensen uw product graag willen (of moeten) hebben en dat voor hen de prijs ervan van ondergeschikt belang is.

3) Het product kan niet gemakkelijk vervangen of nagemaakt worden.
- Het product dient origineel te zijn of door copyrights, patenten of anderszins door competitieve voordelen beschermd te zijn.

4) Het ideale bedrijf heeft nauwelijks behoefte aan personeel.
- Feitelijk geldt: hoe minder personeel, hoe beter. Denk aan bedrijven die vrijwel alle bedrijfsactiviteiten hebben uitbesteed, tot productie, marketing en facturering aan toe.

5) Het ideale bedrijf kent weinig overhead.
- Er is geen duur kantoorpand nodig, geen grote hoeveelheden elektriciteit, geen noodzakelijk adverteren, geen juridische ondersteuning, geen dure werknemers en evenmin is sprake van noodzakelijke inventaris.

6) Het ideale bedrijf vereist geen grote investeringen in bijvoorbeeld machines.
- In andere woorden, van 'gebonden kapitaal' is geen sprake.

7) Het ideale bedrijf kent een sterke vrije cashflow.
- Van te ontvangen betalingen die pas ver in de toekomst plaatshebben is geen sprake.

8) Het ideale bedrijf kent relatief weinig overheidsbemoeienis en regulering.
- Hoe minder bemoeienis hoe beter.

9) Het ideale bedrijf is gemakkelijk verplaatsbaar.
- Wanneer u besluit dat u de wintermaanden toch liever in Zuid-Spanje dan in Nederland of België doorbrengt, is dit voor wat betreft het ideale bedrijf geen enkel probleem.

10) Een cruciaal en vaak vergeten element: het ideale bedrijf biedt u intellectuele voldoening.
- Wanneer sprake is van intellectuele voldoening, zult u merken dat u uw werkzaamheden voor uw bedrijf niet eens als werk ziet.

11) Het ideale bedrijf zorgt ervoor dat u veel vrije tijd heeft.
- In andere bewoordingen, het is geenszins noodzakelijk dat u 12, 16 of zelfs 18 uur per dag 'werkt'. De vele 'vrije tijd' zorgt er vervolgens voor dat u tijd hebt om AAN uw bedrijf te werken, in plaats van genoodzaakt bent om IN uw bedrijf te werken. Bij tijdrovende beroepen als kapper of advocaat is dit vaak lastig te verwezenlijken tenzij men hiervoor mensen in dienst neemt.

12) Zeer belangrijk: bij het ideale bedrijf is uw inkomen niet afhankelijk van het aantal uren dat u aan het werk bent (kappers en advocaten bijvoorbeeld moeten, wanneer ze meer willen verdienen, simpelweg meer uren maken).
- Bij het ideale bedrijf verkoopt u net zo makkelijk aan 1, 100 of 10.000 klanten.

* De 12 bovenstaande criteria zijn ontleend aan het artikel 'The Perfect Business' van Richard Russell. Een werkende link naar het originele artikel troffen we niet aan maar het artikel is desalniettemin terug te vinden via deze link.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden