Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Ons rendement in 2019

Categorie

Rendement behaald over een periode van een enkel jaar zegt eigenlijk niet zoveel. Dergelijke informatie neemt u nog het beste met een flinke korrel zout. Maar omdat we er dikwijls naar gevraagd worden geven we zelf wel graag openheid...

ValuePortfolio en ValueFormula

Zoals u waarschijnlijk wel weet geven wij beleggers inzage in onze eigen beleggingen door middel van twee modelportefeuilles, ValuePortfolio en ValueFormula. In beide gevallen geven we onze transacties zelf pas door NADAT we leden over de voorgenomen transacties bericht hebben.

ValuePortfolio richt zich op het gespreid beleggen in 'compounders' tegen een aantrekkelijke waardering. Onder compounders verstaan wij bedrijven met een heel sterke competitieve positie, gunstige vooruitzichten voor de langere termijn en met een aandeelhoudersvriendelijk management.

Met ValueFormula brengen we een andere variant op value beleggen in praktijk. Namelijk het gespreid beleggen in bedrijven die bovengemiddeld goed zijn in het verdienen van geld en waarvan de aandelen tegelijkertijd lager dan gemiddeld gewaardeerd zijn.

Het rendement van ValuePortfolio over 2019 is uitgekomen op 35,6%. En het rendement van ValueFormula op 26,2%.

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de start van beide modelportefeuilles vindt u hier terug.

ValueMachinesFund

Het nettorendement (dit is na aftrek van kosten) van ons beleggingsfonds ValueMachinesFund over 2019 is uitgekomen op 39,4%.

De strategie van ValueMachinesFund sluit nauw aan bij die van ValuePortfolio en een heel aantal beleggingen is identiek. Een mogelijke verklaring voor het rendementsverschil heeft te maken met 'portefeuille-optimalisatie' wat we bij ValueMachinesFund wel toepassen maar bij ValuePortfolio om praktische redenen niet.

Uitleg over het concept van portefeuille-optimalisatie - een mogelijke verklaring voor het extra rendement van ValueMachinesFund ten opzichte van ValuePortfolio afgelopen jaar - leest u hier.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden