Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Het afgelopen (en komende) decennium

Categorie

Aandelenmarkten hebben een prachtig decennium achter de rug. De bekende S&P 500-beursindex steeg het afgelopen decennium met 13,6% per jaar terwijl in het decennium ervoor sprake was van een negatief rendement.

Aardig is eens te kijken naar de vijf componenten die dat fraaie rendement van de S&P 500 de afgelopen tien jaar verklaren. Het gaat hierbij om omzetgroei (3,9%), winstmargestijging (3,4%), inkoop van eigen aandelen (1,4%), stijging van de waardering (2,2%) en dividend (2,1%).

Technologiebedrijven in het algemeen en in het bijzonder de zogeheten FAANG-aandelen - Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google (Alphabet) - hebben zowel de omzetgroei als de winstmargestijging van de S&P 500 de voorbije tien jaar gestuwd. Een soortgelijke bijdrage aan de groei van de omzet en de winstmarge de komende tien jaar lijkt onwaarschijnlijk.

De impact van technologiebedrijven op de winstmargeontwikkeling van de S&P 500 is bijna niet te overschatten. Zonder de technologiebedrijven zou de operationele marge van de S&P 500 de afgelopen tien jaar onveranderd zijn gebleven.

Komende decennium

Om een schatting te maken van het rendement van de S&P 500 de komende tien jaar kunt u zelf een schatting maken van de genoemde vijf componenten (om deze vervolgens op te tellen).

Wij menen dat de brede aandelenmarkt niet langer ondergewaardeerd is, maar overgewaardeerd evenmin. Een bijdrage aan het rendement vanwege een hogere waardering veronderstellen we dus niet. Van een verder oplopende winstmarge gaan we niet uit en voor de omzetgroei gaan we uit van jaarlijks 3% (iets lager dan afgelopen decennium vanwege de impact vanuit de technologiehoek).

De bijdrage aan het rendement van de inkoop van eigen aandelen (1,4%) en dividend (2,1%) veronderstellen we onveranderd. Voor het komende decennium veronderstellen wij daarmee tezamen een rendement van circa 6,5% per jaar. Dat is duidelijk meer dan wat we van obligaties verwachten maar vermoedelijk ook een stuk minder dan waar menig belegger op lijkt te rekenen...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden