Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Analyse cadeau

Categorie

We hebben iets moois dat we graag met u willen delen. Het gaat om een fraai opgemaakte analyse van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Nog niet zo lang geleden verscheen deze analyse in Effect, het beleggersblad van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB):


Bedrijf: KKR

Onze analyse (PDF-bestand)


Zelf hebben we, als onderdeel van onze ValuePortfolio, aandelen KKR in bezit.

Wij beoordelen KKR als een mooie compounder die bovendien vrij goedkoop is. Wat de waardering betreft is opgemerkt dat beleggers in dit geval ook rekening zouden moeten houden met de cash en de gelden die door KKR zelf in de eigen fondsen geïnvesteerd zijn (samen gaat het om meer dan US $ 17,- per aandeel).

Opgemerkt is ook dat er bij KKR sprake is van een heel aantal nieuwe fondsen en daarvoor geldt nadrukkelijk dat de lasten voor de baten uitgaan. Pas in een wat later stadium, wanneer het beheerde vermogen toegenomen is, worden zulke fondsen soms zeer winstgevend.

Daarnaast is er nog een heel aanzienlijk bedrag aan zogeheten 'gecommitteerd kapitaal'. Dat is geld - het gaat om circa US $ 60 miljard - dat door investeerders (zoals pensioenfondsen) aan KKR beschikbaar is gesteld. Het betreft geld dat op dit moment nog niet geactiveerd (geïnvesteerd) is en waarover KKR ook nog geen fees verdient, maar beschikbaar om door KKR geïnvesteerd te worden is het geld dus al wel.

Van de aandelen KKR is meer dan 40% in handen van insiders (medewerkers en de oprichters). Gaat het de investeerders in de fondsen van KKR goed dan gaat het de medewerkers tevens goed vanwege prestatievergoedingen. En gaat het de medewerkers goed dan gaat het de aandeelhouders eveneens goed.

* Een VEB-lidmaatschap is wellicht ook voor u nuttig en interessant. Ziet u deze link voor uitleg over de voordelen ervan, informatie over de lidmaatschapssoorten en de optie tot aanmelden.

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen KKR.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden