Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze waardering van Amazon

Categorie

De beurswaarde van Amazon, 's werelds grootste online retailer, ligt op het astronomische bedrag van een biljoen dollar. Dat is duizend keer een miljard oftewel een miljoen keer een miljoen.

Het is niet reëel te verwachten dat Amazon ineens in koers verdubbelt. Maar op een termijn van drie tot vijf jaar is dat zo'n gekke gedachte nog niet...

Retail levert nog weinig op

Beleggers wijzen vaak op de torenhoge koers/winst-verhouding bij Amazon. Dat is echter een getal waar u in dit geval niets aan heeft. Geld dat Amazon verdient investeert het bedrijf ogenblikkelijk weer - met het oog op toekomstige groei - waardoor de winst momenteel beperkt is. En vandaar dan ook de ogenschijnlijk torenhoge koers/winst-verhouding.

Consumenten kennen Amazon vooral als een uiterst succesvolle online retailer die in de Verenigde Staten goed is voor meer dan de helft van alle aankopen online. Ondanks een retailomzet van zo'n US $ 200 miljard verdient Amazon daar weinig aan. En op deze activiteiten buiten de Verenigde Staten legt het bedrijf zelfs geld toe.

Meer dan de helft van de winst realiseert Amazon met cloud-diensten (Amazon Web Services; AWS). Op deze erg lucratieve en sterk groeiende markt is Amazon marktleider.

Een andere uiterst lucratieve en sterk groeiende bron van inkomsten bij Amazon zijn advertenties. Indien een bezoeker van de site niet daadwerkelijk tot een aankoop overgaat is de kans groot dat Amazon via kliks op gerichte advertenties alsnog geld verdient.

Onze kijk op de waardering

Eigenlijk zijn het vooral de online retailactiviteiten - waar Amazon momenteel niet veel aan verdient - die ons enthousiast stemmen. Amazon heeft de voorbije ruim 10 jaar enorm geïnvesteerd in een uitgekiend distributienetwerk. De kosten daarvan zijn voor een belangrijk deel vaste kosten. Combineer dat inzicht met sterke omzetgroei en een snelle winststijging is de logische verwachting.

Een manier om naar de waardering van Amazon te kijken is om alvast een paar jaar vooruit te denken. Stel dat Amazon de omzet de komende drie jaar met 20% per jaar weet op te voeren (een vrij conservatieve aanname!) dan zou de omzet dan uitkomen op ruim US $ 400 miljard.

Wanneer wordt uitgegaan van een ongewijzigde marge bij AWS, een marge op de advertentie-inkomsten gelijk aan die bij Google en een marge gelijk aan die van WalMart voor de retailactiviteiten, impliceert dat een bedrijfsresultaat over een jaar of drie van circa US $ 60 miljard. Dat zou zich vertalen in een winst in de buurt van US $ 100 per aandeel.

Uitgaande van bovenstaande aannames - het blijven aannames (!) - en het huidige koersniveau van ongeveer US $ 2.000,- is sprake van een koers/winst-verhouding van ongeveer 20 over een jaar of drie. Dat is naar ons idee wel erg bescheiden voor een bedrijf dat naar alle waarschijnlijkheid ook dan nog een zeer sterke competitieve positie heeft en de wind nog steeds heel stevig in de rug...

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Amazon.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden