Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Wat een week!

Categorie

"Wees angstig wanneer anderen hebzuchtig zijn, maar wees hebzuchtig wanneer anderen angstig zijn." - Warren Buffett


Het kan verkeren: een ruime week geleden bereikten verschillende beurzen recordstanden maar inmiddels stroomt het spreekwoordelijke bloed van beleggers alweer enkelhoog door de straten...

Veel pessimisme en onzekerheid lijkt intussen in de koersen verdisconteerd. Maar we geven graag toe: wij weten niet wat aandelen op korte termijn zullen doen.

Omdat aandelen zich op korte termijn niet laten voorspellen maar op langere termijn wel degelijk opwaarts tenderen kiezen we ervoor steevast volledig belegd te zijn. Dat betekent dat ook onze eigen portefeuille afgelopen week een stevige stap terug heeft gezet (we beleggen gespreid in aandelen van waardecreėrende bedrijven die we bovendien aantrekkelijk gewaardeerd achten).

Vinden wij de stevige dalingen van afgelopen week verschrikkelijk? Dat valt mee...

We zijn de komende jaren namelijk per saldo koper van aandelen (lagere koersen zijn zo bezien gunstig!). Datzelfde geldt ook voor vele anderen: degenen die zelf zo nu en dan inkomsten uit arbeid of ondernemerschap aanwenden om te beleggen of werkenden met verplichte pensioenopbouw. En vergeet ook het effect van de inkoop van eigen aandelen niet.

Het zal ongetwijfeld niet zo voelen maar goed beschouwd zijn de dalingen voor menigeen eerder een zegen dan een vloek.

Buffett-interview

We wijzen u graag nog op een maar liefst twee uur durend interview van de Amerikaanse zender CNBC met Warren Buffett afgelopen week.

In dit interview komt onder meer Buffett's aandeelhoudersbrief ter sprake, Buffett's kijk op het coronavirus en de koersreactie daarop. Verder komen onder meer bankaandelen, bitcoin en de uiterst lage rente aan bod en ook legt Buffett uit waarom hij aandelen sterk prefereert boven obligaties.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden