Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Buffett over inflatie

Categorie

De inflatie in veel Westerse landen is al een hele tijd heel laag. U leest er in de media dan ook niet zoveel over behalve zo nu en dan dat de inflatie al heel lang heel laag is...

Met inflatie wordt gedoeld op het dalen van de koopkracht. Of, anders gesteld, het stijgen van de prijzen van goederen en diensten. Inflatie wordt - terecht - wel als 'verborgen belasting' aangeduid. 
Het maakt voor de koopkracht van uw spaargeld niet uit of de belasting daarop nu 4% is en de inflatie nul. Of dat de inflatie juist 4% is en de belasting nul.

Nu overheden en centrale banken in een heel aantal landen enorme bedragen in de economie pompen is voorstelbaar - een garantie is het niet - dat de inflatie zal gaan stijgen. Een goed moment daarom om eens te kijken hoe 's werelds rijkste belegger naar inflatie kijkt.

Buffett: zie aandelen als een soort obligaties

Bij obligaties wordt veelal periodiek een vast bedrag uitgekeerd, iets wat een stuk minder aantrekkelijk wordt wanneer de inflatie stijgt. De koopkracht van het geld dat u vele jaren in de toekomst zult ontvangen is bij een hogere inflatie immers een stuk minder.

Aandelen verschillen van obligaties in die zin dat er geen sprake is van een einddatum en bovendien wordt bij aandelen vaak winst ingehouden: het gaat dan om het deel van de winst dat in het bedrijf geherinvesteerd wordt en dus niet als dividend wordt uitgekeerd.

Ondanks de verschillen meent Buffett dat aandelen in zeker opzicht toch wel degelijk met obligaties te vergelijken zijn. De winstgevendheid van bedrijven - te vergelijken met de couponrente bij obligaties - neemt namelijk niet toe wanneer sprake is van oplopende danwel hoge inflatie.

Een uitgebreid artikel van Buffett uit 1977 over hoe inflatie aandelenbeleggers beduvelt ("How Inflation Swindles the Equity Investor") is terug te vinden via deze link.

Buffett's voorkeur qua beleggingen in tijden van hoge inflatie (en in andere tijden eveneens!) gaat uit naar bedrijven met een structureel hoge winstgevendheid. En laat dat nu net toevallig ook precies het type bedrijven zijn waar we zelf bij grote voorkeur in beleggen...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden