Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

De echte reden voor optimisme

Categorie

Aandelenbeurzen laten zich op de korte termijn niet of nauwelijks voorspellen.

Zo gebeurde eind maart toen de paniek onder beleggers heel hoog was precies datgene waar geen belegger rekening mee had gehouden: een ongekende stijging van de aandelenbeurzen.

Die ongekende stijging is - achteraf gezien - best logisch. Veel beleggers anticipeerden namelijk op een verdere daling. Maar op de beurs is het op een zeker moment juist zo dat precies het omgekeerde gebeurt van wat er wordt verwacht: wanneer iedereen rekent op een daling is dat dikwijls juist het moment dat een stijging inzet.

Situatie nu

Wanneer we de laatste tijd zelf met beleggers spreken valt ons op dat menigeen de koersstijging sinds eind maart sceptisch beziet. Dat stemt ons (voorzichtig) optimistisch. Van euforie is geen sprake terwijl juist dat een moment zou zijn om voorzichtiger te worden.

Kijken we naar de winst per aandeel die voor komend jaar voor de S&P 500 wordt verwacht dan is sprake van een koers/winst-verhouding van amper 20. Dat is ietwat hoger dan het langjarig gemiddelde maar desalniettemin naar ons idee een heel redelijke waardering wanneer rekening wordt gehouden met de extreem lage rentestanden momenteel.

De echte reden voor optimisme

Zoals u ongetwijfeld bekend: overheden en centrale banken kunnen met hun beleid de economie stimuleren dan wel afremmen. En economen en beleggers kijken dan ook steevast met veel interesse uit naar de momenten waarop centrale banken beslissingen bekendmaken.

Maar er is nog een andere factor die op termijn vele malen belangrijker is. Een factor waarover in de media maar weinig wordt bericht maar die wat ons betreft wel degelijk de echte reden voor optimisme vormt...

Die factor is het onderliggende systeem van de vrije markt. In de woorden van Buffett is daardoor het menselijke potentieel 'ontketend'. Het systeem van de vrije markt maakt dat de economie op termijn gestaag groeit en vanwege de onderliggende waardecreatie is het eveneens onvermijdelijk dat aandelenbeurzen op termijn steeds verder opwaarts tenderen.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden