Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Minder risico, meer rendement

Categorie

"Risk comes from not knowing what you're doing." - Warren Buffett

Bij het beoordelen van hoe succesvol een belegging is geweest wordt vaak gekeken naar twee zaken: rendement (hoeveel de belegging heeft opgeleverd) en risico (hoe gevaarlijk de belegging was).

Het rendement over een bepaalde periode is eenvoudig vast te stellen. Het risico daarentegen is veel minder goed te bepalen. De daadwerkelijke uitkomst van een belegging is immers niet ook de uitkomst die onvermijdelijk had moeten gebeuren...

Bij gebrek aan iets beters wordt vaak naar de volatiliteit (bewegelijkheid) van een belegging gekeken als indicatie van het risico. Een voordeel daarvan is dat de volatiliteit eenduidig vast te stellen is. Maar dat neemt niet weg dat volatiliteit geen bijster goede indicatie van risico is.

Het gelijkstellen van volatiliteit aan risico leidt soms tot opvallende beleggingskeuzes. Zo zijn er beleggers die menen dat beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven, waarbij de prijsschommelingen minder zichtbaar zijn, minder risicovol is. Andere beleggers kiezen juist voor de meest volatiele aandelen in de veronderstelling dat dit het hoogste rendement zal opleveren.

Intrinsieke waarde leidend

Zelf kijken we op een heel andere manier naar risico. Namelijk als de kans op een tegenvallend rendement.

Stel, we hebben een bedrijf goed bestudeerd en de intrinsieke waarde bij een discontovoet van 10% op EUR 10,- becijferd. Uiteraard gaat het hierbij altijd om een schatting: de intrinsieke waarde is immers de huidige waarde van alle toekomstige winsten van een bedrijf terwijl de toekomst per definitie onzeker is.

Koop een aandeel van het bedrijf voor EUR 10,- en het rendement dat verwacht mag worden is 10%. Gelijk aan de discontovoet dus.

Kunnen we hetzelfde aandeel voor EUR 8,- kopen dan is de kans op een rendement groter dan 10% toegenomen en de kans op een rendement kleiner dan 10% afgenomen.

Is het aandeel te koop voor EUR 5,- dan is de kans op een rendement hoger dan 10% nog een stuk groter en de kans op een rendement kleiner dan 10% nog lager geworden.

Bedraagt de werkelijke intrinsieke waarde EUR 5,- in plaats van de geschatte EUR 10,- dan is toch nog een rendement van 10% te verwachten - de discontovoet - wanneer de aandelen voor EUR 5,- zijn gekocht.

Koop het aandeel voor EUR 15,- of zelfs nog meer en de kans dat de belegging een rendement van tenminste 10% oplevert is aanzienlijk kleiner.

Waar we zelf eigenlijk voortdurend mee bezig zijn is het verlagen van het risico van onze portefeuille door consequent te focussen op de aandelen die we als het sterkst ondergewaardeerd beoordelen. Opmerkelijk genoeg: juist die focus op het verlagen van het risico zorgt ervoor dat het verwachte rendement hoger wordt.

Minder risico, meer rendement dus. Iets om over na te denken.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden