Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze belegging in Apple

Categorie

Gisteren hebben we onze aandelen Apple die we voor ValuePortfolio in bezit hadden verkocht, voor US $ 370,14 per aandeel.

Aandelen Apple kochten we vier jaar geleden - op 22 april 2016 - voor US $ 105,30 per aandeel.

Met de verkoop realiseren we een winst van 259% oftewel een rendement van zo'n 37% per jaar (niet iedere belegging die wij doen is zo succesvol!). Hoe is dit rendement eigenlijk tot stand gekomen?

Vier rendementscomponenten

Opvallend genoeg steeg de winst bij Apple de voorbije vier jaar niet eens zo fors: namelijk van US $ 50,7 miljard tot US $ 57,2 miljard. Dat is een toename van 13% oftewel zo'n 3% per jaar.

De winst per aandeel steeg beduidend sneller door de inkoop van eigen aandelen. Het aantal aandelen daalde als gevolg daarvan van 5,5 miljard tot 4,4 miljard. Dit alleen stuwde de winst per aandeel met 25% oftewel zo'n 6% per jaar.

En dan was er nog dividend: zo'n 2% per jaar.

De drie bovengenoemde componenten tezamen verklaren 11% van het behaalde rendement op jaarbasis.

De vierde component - de verandering in waardering - is voor het behaalde rendement belangrijker geweest dan de drie andere componenten samen. In termen van koers/winst-verhouding steeg de waardering van Apple van iets meer dan 10 tot bijna 30 momenteel. Deze factor alleen was daarmee goed voor liefst 26% van het rendement op jaarbasis.

De komende vijf jaar

Uiteraard zijn het precies dezelfde componenten die het rendement de komende vijf jaar bepalen.

Uitgaande van een onveranderde waardering - dat is gezien de huidige waardering al een vrij optimistische aanname - geldt dat deze component geen bijdrage levert aan het rendement.

En vanwege de sterk opgelopen beurskoers ligt het dividendrendement nu lager: zo'n 1% per jaar.

Ook de inkoop van eigen aandelen - waar Apple doorgaans 75% van de winst aan besteedt - is vanwege de sterke koersstijging een stuk minder aantrekkelijk geworden: wij menen dat deze component de komende vijf jaar een bijdrage aan het rendement levert van zo'n 3% per jaar.

Resteert nog de component van de winstontwikkeling. De meningen daarover zijn verdeeld: ontwikkelingen bij Apple op gebied van wearables en services zijn veelbelovend maar de belangrijke iPhone-verkopen staan al enige tijd onder druk. Wij vragen ons af of Apple in staat zal zijn de winst substantieel sterker op te voeren dan de afgelopen jaren het geval was.

Net als in 2016 beoordelen wij Apple nog steeds als een extreem winstgevend bedrijf dat maar langzaam groeit. Enkel de waardering is een stuk minder aantrekkelijk geworden. Voor ons is dat aanleiding geweest afgelopen week onze aandelen Apple te verkopen en in plaats daarvan een ander, lager gewaardeerd aandeel in ValuePortfolio op te nemen. Dat is inmiddels gebeurd.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden