Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze kijk op 2021

Categorie

Een aantal beleggers vroeg ons er al naar: onze kijk op het nieuwe jaar. Die delen we graag. Maar voordat we dat doen merken we een belangrijke punt op.

Want hoewel vooruitblikken op het nieuwe beursjaar populair zijn word je als belegger niet rijk door steeds te proberen de aandelenmarkten correct te 'timen'. Rijk word je uiteindelijk wel door continu belegd te zijn in compounders: bedrijven met een heel sterke competitieve positie, goede vooruitzichten voor de langere termijn en met een aandeelhoudersvriendelijk management.

Kijk op 2021

Aandelenmarkten zijn sinds de paniekniveaus* van afgelopen voorjaar heel sterk opgelopen. Menigeen stelt dat aandelen inmiddels weer ver op de realiteit vooruitlopen, en eventuele beleggingswinsten dus het best veiliggesteld worden. Wij zijn een stuk optimistischer gestemd.

Voor de bekende beursindex S&P 500 wordt voor 2021 een 'winst per aandeel' voorzien van US $ 170. Vanwege uitgestelde consumentenbestedingen denken wij dat die raming eerder te somber dan te optimistisch is. De hierboven genoemde verwachte winst impliceert een koers/winst-verhouding voor de S&P 500 van ongeveer 21 wat maar amper boven het langjarige gemiddelde is.

De koers/winst-verhouding van de S&P 500 wordt bovendien omhoog getrokken door een handvol technologiebedrijven met een fors gewicht in de index. Amazon bijvoorbeeld heeft een gewicht van bijna 5% in de S&P 500 en een koers/winst-verhouding van circa 70. Wij menen dat Amazon zelf desondanks - nog steeds - een koopje is.**

De uiterst lage rente momenteel rechtvaardigt koers/winst-verhoudingen hoger dan het langjarig gemiddelde. De rente is nu zelfs zo laag dat er buiten aandelen om vrijwel geen beleggingscategorieën meer zijn die nog rendement opleveren: er is voor aandelen eigenlijk geen alternatief meer.

Bedrijven, met name Amerikaanse, hebben de crisis aangegrepen om weinig productieve medewerkers te ontslaan. En de productiviteit is door het (gedwongen door de pandemie) inzetten op technologie sterk toegenomen. Wij menen dat de werkloosheid daarom maar langzaam dalen zal en centrale banken de rente om die reden voorlopig laag houden, wat gunstig is voor aandelen.

Altijd lente op de beurs

Het klinkt wat vreemd, maar in zekere zin is het altijd lente op de aandelenmarkt...

Hoewel de temperaturen buiten vanzelfsprekend van dag tot dag verschillen neemt de gemiddelde verwachte temperatuur in het voorjaar iedere dag een klein beetje toe. Kleine beetjes tellen aan en ook komend jaar is de kans weer groot dat de temperatuur aan het einde van het voorjaar (op 21 juni) hoger zal zijn dan die aan het begin, op 20 maart.

Op de beurs is het altijd lente: vanwege de voortdurende waardecreatie bij de onderliggende bedrijven is een gestage opmars, met fluctuaties tussentijds, de logische verwachting. Laat u zich door berichten over 'records op de beurzen' dan ook niet van de wijs brengen: de records van nu vallen in het niet bij de niveaus in de toekomst waar de beurzen onvermijdelijk op weg naar zijn...


DISCLOSURE: voor eigen rekening bezitten we aandelen Amazon.

* Een interview in Fondsnieuws (PDF-bestand) op dat moment van grote paniek op de beurzen vindt u hier terug.

** Onze eerdere analyse van Amazon vindt u hier terug.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden