Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Nog niet uitgerookt

Categorie

Zelfs een bedrijf in een markt die aanhoudend krimpt kan een aantrekkelijke belegging zijn. Altria, bekend van sigarettenmerk Marlboro, lijkt een voorbeeld.

Huiverige beleggers

Vanuit duurzaamheidsperspectief bezien scoren kolenmijnen vermoedelijk beroerder maar sigarettenfabrikanten komen er vaak evenmin goed vanaf. Bovendien is het ook geen belegging die in de smaak valt bij beleggers die op groei gericht zijn. Het verkochte sigarettenvolume in de Verenigde Staten - waar Altria uitsluitend actief is - daalt namelijk gestaag, zo'n 4% per jaar.

Maar los van bovenstaande zijn sigarettenfabrikanten wel degelijk goed winstgevende bedrijven met een heel aantrekkelijk bedrijfsmodel. Door wetgeving zijn de toetredingsbarrières tot de markt torenhoog en vanwege het verslavende karakter lukt het om de prijzen ieder jaar weer te verhogen.

Tussen 2008 en 2020 zag Altria het verkoopvolume zo'n 40% dalen maar wist het door prijsverhogingen toch om de sigarettenomzet met 20% te verhogen. En omdat bij Altria de kosten zelfs nog sterker daalden dan het verkoopvolume verdubbelde het bedrijfsresultaat, ondanks dus de aanhoudend dalende volumes.

Andere belangen

Weliswaar heeft Altria nog belangen in verschillende andere bedrijven, en is het bedrijf ook actief op de markt van niet-rookbare tabakswaren, toch waren rookbare tabaksproducten afgelopen jaar nog steeds goed voor ongeveer 90% van de omzet.

Bij die andere belangen gaat het om een belang van 10,2% in 's werelds grootste brouwerijketen Anheuser-Busch InBev, een belang in het elektronische sigarettenbedrijf Juul en een belang in cannabisbedrijf Canopy Growth. De waarde van deze belangen samen is zo'n US $ 20 miljard.

Pessimistische aannames

Voor de komende 25 jaar zijn we zelf uitgegaan van nogal pessimistische aannames. Namelijk een jaarlijkse volumedaling van 10% (afgelopen decennium 4% per jaar), een jaarlijkse kostentoename van 3% per verkochte sigaret (afgelopen decennium juist een daling) en een jaarlijkse prijsverhoging van 5% (afgelopen decennium 6% per jaar).

Uitgaande van bovenstaande aannames, en een stevige discontovoet van 10%, schatten wij de waarde van de sigarettenactiviteiten van Altria op ongeveer US $ 70 miljard.

En dan zijn er nog de niet-rookbare tabakswaren waarvan we de waarde ramen op zo'n US $ 25 miljard (gewaardeerd tegen 20 keer het bedrijfsresultaat na belasting).

Tellen we de vermeende waarde van de drie onderdelen bij elkaar op dan schatten we de waarde van Altria op ongeveer US $ 115 miljard wat vrijwel gelijk is aan de waarde die beleggers het bedrijf geven (enterprise value). Maar opgetekend is hierbij dat onze aannames volgens onszelf nogal pessimistisch zijn. En daarmee kan het best zo zijn dat de volumekrimp onverminderd aanhoudt maar dat het aandeel Altria prima presteren zal.

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Altria.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden