Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Beweeglijkheid als bron van rendement?

Categorie

Op universiteiten leren studenten beweeglijkheid (volatiliteit) vooral als iets negatiefs te zien. Is het rendement van twee beleggingen gelijk maar is de beweeglijkheid van belegging 1 kleiner dan die van belegging 2 dan heeft belegging 1 de voorkeur.

Valuebeleggers - waartoe we onszelf ook rekenen - hechten niet zozeer waarde aan beweeglijkheid: is de koers van een belegging tot fors onder de verneemde intrinsieke waarde gedaald dan beschouwen we zo'n belegging als aantrekkelijk, hoge beweeglijkheid of niet.

Maar er is nog een heel andere, weinig besproken manier om naar beweeglijkheid te kijken. Namelijk als zelf een bron van rendement...

Een voorbeeld

Stelt u zich omwille van het voorbeeld een uiterst bewegelijke belegging voor die iedere dag willekeurig in koers verdubbelt of juist halveert (exact gelijke kansen). Steekt u geld in deze belegging dan zult u op termijn armer noch rijker worden - net als bij geld op een renteloze bankrekening zetten.

Maar stel nu dat u iedere dag op hetzelfde tijdstip het bedrag gelijk verdeelt tussen de belegging en de bankrekening. Is de belegging verdubbeld dan verkoopt u daarvan wat zodat de bedragen weer precies gelijk zijn aan elkaar, en is de belegging gehalveerd dan koopt u juist bij.

Opvallend: in bovenstaande fictieve voorbeeld waarbij de bedragen iedere dag gelijk verdeeld worden zou een investering van EUR 1.000,- na zo'n 72 dagen al gegroeid zijn tot zo'n EUR 100.000,-.

Een extremer voorbeeld

Een nog wat extremer voorbeeld: belegging A stijgt dagelijks met 40% of daalt met 30%. En belegging B daalt dagelijks met 20% of stijgt juist met 15%.

Stopt u geld in belegging A dan zult u zien dat deze investering op termijn gestaag minder waard wordt. Datzelfde geldt wanneer u voor belegging B kiest. En had u voor beide beleggingen gekozen en vervolgens niets meer gedaan dan zou uw vermogen eveneens achteruit gehold zijn.

Maar had u uw geld iedere dag gelijk verdeeld tussen belegging A en belegging B dan zou uw investering op termijn wel gestaag meer waard worden, ondanks dus dat het verwachte rendement van zowel belegging A als van belegging B negatief is.*

De praktijk

Uiteraard is de praktijk weerbarstiger, en zouden we sowieso aanraden allereerst met een 'valuebril' op naar aantrekkelijke beleggingen te zoeken. En vanzelfsprekend is het heel verstandig meer spreiding aan te houden dan slechts een of twee verschillende beleggingen.

Veel transacties voorkomt u in de echte wereld ook beter (vanwege transactiegerelateerde kosten) en ook moet rekening gehouden worden met periodes van 'pech': periodes waarbij u - achteraf gezien - beter af was geweest met niets doen in plaats van herbalanceren.

Maar zo nu en dan een portefeuille herbalanceren is al met al zo'n gek idee nog niet. De beweeglijkheid van afzonderlijke posities wordt daarmee zelf een (extra) bron van rendement.

* Zie het artikel 'The Joy of Volatility' voor nadere uitleg.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden